Panikproblemen i skolan är borta! Hyllning till en fantastisk elevassistent till en prestationsprins som behöver särskilt stöd. Rätt stöd…

Elevassistent…  Elevassistent! Den här prestationsprinsen är i stort behov av särskilt stöd och förutom anpassningar kring schema, kommunikation, uppgifter etc. en assistent. Eller elevassistent som det heter formellt. Eller ett ”hjälpjag” som det heter för att förklara vad det är. Eller assistent som det kanske sägs till vardags. Någon som

Läs mer

Tony Attwood, Carol Gray och aspie-kriterierna, att tänka positivt!

Ni har alla hört det där med att se glaset halvtomt eller halvfullt. Att se optimistiskt eller pessimistiskt på tillvaron. Att se möjligheter och fördelar eller problem och hinder…
Så kan det var med funktionsnedsättningar också. Varför heter det egentligen nedsättningar? Nedsättningar betyder att något är nedsatt. Men är det

Läs mer