BRIS-rapporten 2011 – områden som ökat mest är bl.a myndighetskontakt och skolan