Tony Attwood, Carol Gray och aspie-kriterierna, att tänka positivt!

Ni har alla hört det där med att se glaset halvtomt eller halvfullt. Att se optimistiskt eller pessimistiskt på tillvaron. Att se möjligheter och fördelar eller problem och hinder…
Så kan det var med funktionsnedsättningar också. Varför heter det egentligen nedsättningar? Nedsättningar betyder att något är nedsatt. Men är det

Läs mer