Föräldrakvällar 

Föräldrakvällarna genomförs av den ideella föreningen Prestationsprinsen & vänner. Du är mer än välkommen att bli medlem eller stötta föreningen med någon tia eller hundralapp, swisha till 123 398 4812. Mer om föreningen.

Vårens kvällar för föräldrar och anhöriga blir gratis för alla medlemmar i ideella föreningen Prestationsprinsen &vänner. Medlemsavgiften är 150 kr och med den stöttar du bloggen, Facebooksidan , dessa kvällar och vårt lobby-arbete. Kvällarna kommer att ske digitalt. Du som anmält dig får en länk och kan sen ta del av kvällen. Vi genomför oavsett antal, färre deltagare mer plats för diskussion och erfarenhetsutbyte!

20 april kl 18.30
Hjälp! Skolan funkar inte för mitt barn

För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Hemmasittare? Du får kunskap och redskap för din samverkan med skolan. Fokus grundskola och gymnasium. 20 april via digitala verktyget Zoom.

28 april kl 18.30
Barn som tänker annorlunda

Många kämpar för en fungerande vardag. Mycket bråk och mycket som blivit svårt? Det är svårt då koncentrationsförmågan, impulskontrollen, förmågan att organisera och planera, komma igång, sluts med mera inte fungerar som vi vuxna skulle önska. Vi ger konkreta tips utifrån situationer som ofta är svåra ,

Läs mer och anmälan föräldrakvällen

Kursdagar om problematisk skolfrånvaro

 
Denna kurs kommer att ges igen i höst. Digitalt eller lajv beror på sakernas tillstånd. Detta är två dagar med mycket interaktion. Vi är en relativt liten grupp så du kan lyfta dina funderingar och lyssna på andras framgångsfaktorer. Det här är två dagar som handlar om arbetssätt. Hur ni kan utveckla era rutiner t.ex hur identifierar vi problematisk skolfrånvaro tidigt, vilka mönster ska vi titta efter? Konkreta tips på vad som är riskfaktorer för just frånvaro. Förslag på hur ni gör en frånvaroutredning som faktiskt leder till fungerande insatser.

Identifiera och utreda

  • Vad som behövs för att tidigt identifiera och reagera på frånvaro.
  • Vi talar risk och skyddsfaktorer, och hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser.

Öka närvaro, bryta frånvaro och  uppföljning

  • Hur man arbetar effektivt för att främja närvaro och bryta hemmasittande.
  • Bra uppföljning ger oss underlag för att ta välgrundade beslut om pågående insats.

Dagarna bygger på Prestationsprinsens modell för strukturerat arbete med skolfrånvaro blandat med goda exempel och forskning.

Läs mer och anmälan till kursdagarna i Stockholm

 

Konferens om problematisk skolfrånvaro för skolhuvudmän

Under 2020 siktar vi på att återigen genomföra en heldag för er med centralt ansvar för skolfrånvaro. En dag för skolpolitiker, huvudmän, förvaltningschefer, skolledare med flera. I samarbete med regeringens tidigare utredare av skolfrånvaro Malin Gren Landell. Mer info