Kursdagar om problematisk skolfrånvaro, 25 – 26 mars 2020

 

Dag 1 Identifiering och utredning

  • Vad som behövs för att tidigt identifiera och reagera på frånvaro.
  • Vi talar risk och skyddsfaktorer, och hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser.

Dag 2 Öka närvaro, bryta frånvaro och  uppföljning

  • Hur man arbetar effektivt för att främja närvaro och bryta hemmasittande.
  • Bra uppföljning ger oss underlag för att ta välgrundade beslut om pågående insats.

Dagarna bygger på Prestationsprinsens modell för strukturerat arbete med skolfrånvaro blandat med goda exempel och forskning.

Läs mer och anmälan till kursdagarna i Stockholm

Föräldrakvällar 

Föräldrakvällarna genomförs av den ideella föreningen Prestationsprinsen & vänner. Du är mer än välkommen att stötta föreningen med någon tia eller några hundralappar, swisha till 123 398 4812. Mer om föreningen.

19/11 Barn och unga som tänker och gör annorlunda

Många kämpar för en fungerande vardag. Vi ger tips och tankar utifrån konkreta situationer som t.ex. bråkiga mornar, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, dataspel, sovtider, hygien, klippa håret, ljud och lukter… 19/11 i Stockholm

Läs mer och anmälan föräldrakvällen

Konferens om problematisk skolfrånvaro för skolhuvudmän

Under 2020 siktar vi på att återigen genomföra en heldag för er med centralt ansvar för skolfrånvaro. En dag för skolpolitiker, huvudmän, förvaltningschefer, skolledare med flera. I samarbete med regeringens tidigare utredare Malin Gren Landell. Mer info