Vi är experter på att förebygga psykisk ohälsa och utanförskap hos barn och unga. Vi fokuserar särskilt på problematisk skolfrånvaro och så kallade "hemmasittare".  Prestationsprinsen erbjuder konsulttjänster, kurser, föreläsningar, handledning/ledningsstöd och kan på många sätt hjälpa er att utveckla ert arbete och er organisation.

Konsulttjänster

Vi gör både kortare och mer omfattande och långvariga uppdrag. Vår expertis ligger i att göra nulägesanalys och ta fram utvecklingsområden, samt leda förändringsarbete. Våra uppdrag handlar oftast om förbättra verksamheters arbete  med skolfrånvaro, det kan vara både på central, övergripande nivå och operativt t.ex. ute i skolorna eller i socialtjänsten.

Kurser och konferenser

Vi genomför kurser och konferenser i egen regi eller på uppdrag av er som kund. Vi har en populärt kursupplägg som består av fem eftermiddagar under ca 5 månader om strukturerat arbete med skolfrånvaro. Det ger effekt att kunna gå hem och arbeta med det man lärt sig mellan tillfällena. Men kursen kan också komprimeras till en halv eller en dag. 2014-2018 genomförde vi Temadagen om problematisk skolfrånvaro, Hemmasittardagen. Den vilade under 2018 och vi får se om den återuppstår. Våren 2019 genomförde vi för första gången en konferens specifikt riktad till skolhuvudmän och politiker

Föreläsningar

Vi föreläser gärna om om skolfrånvaro och hemmasittande för olika målgrupper. Vi kan också tala om bemötande av barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda, de svårnådda. Vi har samarbete med Olof, gamer, som har en uppskattad föreläsning om dataspel, e-sports och gaming.

Handledning/Ledningsstöd

Vi kan göra enstaka insatser eller att ni inhandlar en pott timmar som då ger ett bättre pris och en viktig kontinuitet i samarbetet.

Exempel på tjänster:

people-coffee-notes-tea

Tvådagars kurs, problematisk skolfrånvaro

Intensiv kurs i att identifiera, utreda, genomföra insatser och följa upp arbetet med skolfrånvaro.
LÄS MER
kurs 20181121_121747

Nulägesanalys av ert arbete med skolfrånvaro

Nulägesanalys av hur ni arbetar med skolfrånvaro på huvudmannanivå eller skolnivå. Resulterar i utvecklingsområden.
LÄS MER
bags-best-friends-daylight-1516440

Vår modell för arbete med skolfrånvaro

Den här sidan håller på att uppdateras, men inom kort kommer ni att hitta en kort intro till vår modell för strukturerat arbete med skolfrånvaro via denna länk.
people-coffee-tea-meeting

Kurs problematisk skolfrånvaro, fem tillfällen

Mellan kursens tillfällen får ni hemuppgifter, tillfälle att testa ny kunskap, få handledning och feedback i ert arbete med hemmasittare och problematisk skolfrånvaro
LÄS MER
analytics-blur-close-up-590045

Utveckla frånvarorutiner

Vi hjälper er att förbättra arbetssätt och rutiner kring skolfrånvaro, på skol- och huvudmannanivå.
LÄS MER