Konsulttjänster

Vi tar både kortare och mer omfattande uppdrag. Vår expertis ligger i att leda förändringsarbete. Våra uppdrag handlar oftast om förbättra verksamheters arbete  med skolfrånvaro, men även andra aspekter av att nå unga. Det kan vara både på central nivå och operativt t.ex. ute i skolorna eller i socialtjänsten.

Kurser och konferenser

Vi genomför kurser och konferenser i egen regi eller på uppdrag av er som kund. Vi genomförde under flera år en av de första konferenserna i Sverige om skolfrånvaro, Temadagen om problematisk skolfrånvaro, Hemmasittardagen.  Våren 2019 genomförde vi, vad vi vet den första konferensen riktad till skolhuvudmän.

Föreläsningar

Vi föreläser gärna om om skolfrånvaro och hemmasittande för olika målgrupper. Vi kan också tala om bemötande av barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda, de svårnådda. Vi har samarbete med många t.ex. Olof, gamer, som har en uppskattad föreläsning om dataspel, e-sports och gaming och psykologer, specialpedagoger och frånvaroexperter.

Handledning och ledningsstöd

Vi kan göra enstaka insatser eller att ni inhandlar en pott timmar som då ger ett bättre pris och en viktig kontinuitet i samarbetet.

person-using-macbook-pro-3861964

Handledning till skolor och förvaltning

Stöd i arbetet med skolfrånvaro. Främst i metod och arbetssätt , men även enskilda fall. Just nu via videosamtal.
kurs 20181121_121747

Nulägesanalys av ert arbete med skolfrånvaro

Nulägesanalys av hur ni arbetar med skolfrånvaro på huvudmannanivå eller skolnivå. Resulterar i utvecklingsområden.
LÄS MER
bags-best-friends-daylight-1516440

Vår modell för arbete med skolfrånvaro

Den här sidan håller på att uppdateras, men inom kort kommer ni att hitta en kort intro till vår modell för strukturerat arbete med skolfrånvaro via denna länk.
analytics-blur-close-up-590045

Utveckla frånvarorutiner

Vi hjälper er att förbättra arbetssätt och rutiner kring skolfrånvaro, på skol- och huvudmannanivå.
LÄS MER
people-coffee-notes-tea

Tvådagars kurs, problematisk skolfrånvaro

Intensiv kurs i att identifiera, utreda, genomföra insatser och följa upp arbetet med skolfrånvaro.
LÄS MER
people-coffee-tea-meeting

Kurs problematisk skolfrånvaro, fem tillfällen

Mellan kursens tillfällen får ni hemuppgifter, tillfälle att testa ny kunskap, få handledning och feedback i ert arbete med hemmasittare och problematisk skolfrånvaro
LÄS MER