Innehåll

Den här kursen behandlar hur man kan arbeta strukturerat med problematisk frånvaro, såväl i den obligatoriska skolan som gymnasiet. Den kan också anpassas för att behandla unga vuxna som varken studerar eller arbetar.

Deltagare och målgrupp

Vi ser gärna att ni samlar kompetenser från olika delar av er verksamhet eftersom vi tror att samverkan är viktig och en framgångsfaktor. Så om ni till exempel är en kommun ser vi gärna att ni har med personal från utbildningsförvaltning & skola, socialförvaltning och kultur & fritidsförvaltningen eller motsvarande. Vi rekommenderar er att bjuda in vården t.ex. BUP och HAB och varför inte friskolorna.

Vi tror på samverkan.Deltagarna är ofta specialpedagoger, pedagoger, skolledare, kuratorer, från elevhälsan, SYV, familjebehandlare, annan personal på socialtjänst, elevstöd, skolstöd, mobila team, fältassistenter, fritidsledare, från BUP, ungdomsmottagning med flera.

Vi ser helst att antalet deltagare är runt 30 personer, vi har upptäckt att då man blir fler blir det inte samma delaktighet.

Under dagarna tittar på goda exempel i form av metoder och projekt. Det finns gott om tid till diskussioner och erfarenhetsutbyte, spontant eller i form av övningar.

Dag 1 -Identifiering och utredning av problematisk skolfrånvaro

  • Vilka är ni som deltar och vad brottas ni med för att tidigt upptäcka och effektivt utreda frånvaro?
  • Introduktion av Prestationsprinsens modell för strukturerat arbete med skolfrånvaro.
  • Vi går igenom vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera frånvaro och snabbt sätta in insatser.
  • Utredning av frånvaro är svårt och vi ser att den ofta brister. Därför går vi igenom olika former av skolfrånvaro,  risk och skyddsfaktorer till omfattande frånvaro, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser och åtgärder.

Dag 2 – Öka närvaro, bryta frånvaro och uppföljning av frånvaroarbete

  • Tankar om och kort repetition av första dagen.
  • Vi talar om smarta strategier för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande, känna sig motiverade, engagerade och inkluderade.
  • En bra uppföljning ger oss underlag för att ta bättre grundade beslut om pågående insats. Vi talar både om vad och hur vi kan göra.