Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är skolans-tomma-stolar-rapport.jpg

2016 lanserades Prestationsprinsens rapport om problematisk skolfrånvaro

”Skolans tomma stolar – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan”

Det är den enda rapporten som undersökt total frånvaro, skolmyndigheterna har hittills bara tittat på ogiltig frånvaro. Det är också den enda som undersöker skolhuvudmännens arbete.

Författare är Aggie Öhman och den har kommit till med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet. Rapporten och analysen bygger på en undersökning vi lät TNS Sifo göra åt oss.

Rapporten distribueras av den ideella förening Prestationsprinsen & vänner. Vill du ha rapporten i tryckt form skickas den mot faktisk porto och emballagekostnad, samt en administrationsavgift 30 kronor oavsett antal. Max antal 10 stycken. Fler efter överenskommelse info [at] prestationsprinsen.se

Har du frågor på innehållet eller vill komma i kontakt med oss för
föreläsningar eller konsulttjänster kontakta gärna rapportförfattare
Aggie Öhman o7o 553 85 48 eller aggie [at] prestationsprinsen.se

Du kan också läsa mer på Våra tjänster eller aktuella Kurser & konferenser.