Aggie Öhman intervjuas i SVT Rapport

Statistik, skolfrånvaro och hemmasittare

Statistik på skolfrånvaro har länge saknats på nationell nivå i Sverige. 2016 kom vår rapport Skolans tomma stolar, om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolors arbete med frågan. Rapporten behandlar problematisk skolfrånvaro och har blivit uppmärksammad i media, forskning och regeringens utredning om elevers frånvaro (Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera).

Unika data om skolfrånvaro

Vår rapport är den enda rapporten som undersökt och levererar statistik på skolfrånvaro, total frånvaro, skolmyndigheterna har hittills bara tittat på ogiltig frånvaro. Det är också den enda som undersöker skolhuvudmännens arbete.

Mer om rapporten skolfrånvaro

Författare är Aggie Öhman och den har kommit till med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet. Rapporten och analysen bygger på en undersökning vi lät TNS Sifo göra åt oss.

Rapporten distribueras av den ideella förening Prestationsprinsen & vänner. Vill du ha rapporten i tryckt form skickas den mot faktisk porto och emballagekostnad, samt en administrationsavgift 30 kronor oavsett antal. Max antal 10 stycken. Fler efter överenskommelse Kontakt

Har du frågor på innehållet eller vill komma i kontakt med oss för
föreläsningar eller konsulttjänster kontakta gärna rapportförfattare
Aggie Öhman o7o 553 85 48 eller aggie [at] prestationsprinsen.se

Du kan också läsa mer under Vad vi gör för dig i jobbet och för föräldrar.

Statistik på skolfrånvaro

 

Rapporten Skolans tomma stolar