Forskning och erfarenhet som vi tycker är extra viktig! Det är ett urval av av forskning och rapporter om skolfrånvaro, som varit viktiga för att utveckla förståelsen för skolfrånvaro och speciellt problematisk skolfrånvaro. 

The importance of being in school

Författare är Robert Balfanz och Byrnes Vaughn. De är verksamma vid John Hopkins University, Center for Social Organization of Schools i Baltimore. 2012

Läs Balfanz och Vaughn (pdf)

Kearney och Graczyks klassiska interventionsmodell

Hela titeln är ”A Response to Intervention Model to Promote School Attendance and Decrease School Absenteeism”.Författare är Christopher A. Kearney och Patricia Graczyk. 2013

Läs Graczyk och Kearney (pdf)

Definitions of Truancy

Fullständiga titeln är ”Truancy: a look at definitions in the USA and other territories” av Karikari Gentle-Genitty, Wilka Chen och J.Kim, Publicerad 2015 i Educational Studies,

Läs Gentle-Genitty m.fl. (pdf)

Viktiga svenska rapporter

SOU Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

I januari 2017 la regeringens utredare av skolfrånvaro, Malin Gren Landell fram betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”. Här finns en gedigen genomgång av läget i Sverige ur många aspekter, exempel från skolvärlden och forskning på vad som skulle kunna göras bättre. Dessutom är vår rapport citerad många gånger, tom vår blogg!

Läs SOU Saknad! (pdf)

Skolans tomma stolar, om frånvaro i grundskolan

2016 kom vår egen rapport ”Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan”. Den kom till genom en otrolig massa ideellt arbete och stöd från Skandias stiftelse Idéer för livet.
Uppmärksammad eftersom den är den enda svenska utredning som undersöker total frånvaro, alltså inte bara ogiltig och på nivåer som stämmer med forskningens gränser ( >10% och >20%) för vad som är problematiskt skolfrånvaro.

Läs Skolans tomma stolar (pdf)

Ogiltig frånvaro i svenska skolor

Skolinspektionens kartläggning av ogiltig frånvaro under en månad hösten 2015. Den undersöker inte giltig frånvaro, den delar upp frånvaron i ströfrånvaro (>5%) och långvarig skolfrånvaro (samtliga dagar i den månad som undersöktes). Så den har sina brister, men går pga av dessa val att jämföra med undersökningen Skolverket gjorde 2010.

Läs Skolverkets rapport (pdf)

Mer forskning & erfarenhet