Här samlar vi intressanta rapporter, forskningsartiklar, andra artiklar och undersökningar om problematisk skolfrånvaro och hemmasittande. Sajten gick igång i augusti 2019 och vi kommer att successivt fylla på med fler länkar under hösten.

Forskning om problematisk skolfrånvaro

The Importance of Being in School

Författare: Robert Balfanz and Byrnes Vaughn verksamma vid Johns Hopkins University, Center for Social Organization of Schools i Baltimore. 2012
Läs mer

Kearneys Interventionsmodell

Hela titeln är "A Response to Intervention Model to Promote School Attendance and Decrease School Absenteeism", författad av Christopher A. Kearney och Patricia Graczyk. 2013
Läs mer

Definitions of Truancy

Fullständiga titeln är "Truancy: a look at definitions in the USA and other territories" av Karikari Gentle-Genitty, Wilka Chen och J.Kim, Publicerad 2015 i Educational Studies,
Läs mer

Andra rapporter

Skolans tomma stolar

2016 lanserades Prestationsprinsens rapport om problematisk skolfrånvaro ”Skolans tomma stolar – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan”. Författare är Aggie Öhman. Den har kommit till med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet.
Läs mer

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

2017 lade regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro, Malin Gren Landell fram betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)
Läs mer

Omfattande ogiltig frånvaro

Skolinspektionens kartläggning av ogiltig frånvaro från 2016.
Läs mer