4 november kommer boken Prestationsprinsen

4 november kommer boken Prestationsprinsen

Den 4 november kommer boken Prestationsprinsen, om barn som tänker annorlunda. Det är berättelserna från bloggen som tar klivet från skärm till bok. Prestationsprinsen är ett barn, ungdom eller ung vuxen som vill väl, vill lyckas i skolan och livet. Men som för ofta blir missförstådd av oss vuxna: oförstående […]

Läs mer

Skolmyndigheternas brist på råd kring skolfrånvaro

Skolmyndigheternas brist på råd kring skolfrånvaro är allvarlig eftersom skolor och kommuner uttrycker tydligt att de saknar riktlinjer. Vi ser just nu att hjul uppfinns kors och tvärs i Sverige, på skolor, i kommuner och hos fristående huvudmän. De rullar olika bra. Och det där med likvärdighet oberoende av var […]

Läs mer

Ökar eller minskar skolfrånvaron

Ökar eller minskar skolfrånvaron? Fast vi anser oss vara experter, så får vi oftast svara att vi inte vet. För det sker ingen regelbunden, nationell insamling av frånvarostatistik i Sverige. Många skolor och huvudmän kan inte heller svara klart och tydligt på den frågan, som ni ser i diagrammen ovan. […]

Läs mer
Skolfrånvaro, statistik och analys i våra skolor och kommuner

Skolfrånvaro, statistik och analys i våra skolor och kommuner

Skolfrånvaro, statistik och analys i våra grundskolor och kommuner – hur är det med det egentligen? Det som görs för att åtgärda problematisk skolfrånvaro, bygger det på data och statistik? Eller går vi på känsla? Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola fullgör sin skolgång (Skollag, 2010:800). Ansvaret […]

Läs mer

Snart kommer boken Prestationsprinsen

Bok om barn och unga som tänker känner och gör annorlunda. Titta! Oj oj, nu är det full fart i bokverkstaden! Texterna är på slutligt korr, sista handen läggs vid omslag och design. I månadsskiftet september/oktober kommer den att finnas att köpa här på sajten och i näthandeln. Det är […]

Läs mer
Hur stor är skolfrånvaron

Hur stor är skolfrånvaron

Hur stor är skolfrånvaron i Sverige? Under en period kommer vi att presentera viktiga delar av vår rapport om problematisk skolfrånvaro från 2016. Det är fortfarande den enda i Sverige som undersöker total frånvaro, inte bara ogiltig som skolmyndigheterna envisats med att göra hittills. Den nedre linjen visar medelvärde för […]

Läs mer
Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga

Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga

Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga. Det innefattar förstås barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) . Och det innefattar många andra barn och unga. Det finns en tendens i debatten att elevgrupper ställs mot elevgrupper. Det håller inte anser vi på Prestationsprinsen. Många elevgrupper […]

Läs mer
Dags för avslutning och sommarlov

Dags för avslutning och sommarlov

Dags för avslutning och sommarlov. Här kommer tio tips om hur en avslutning kan bli mer tillgänglig och inkluderande. Barnen och ungdomarna ser slutet på terminen. De här veckorna är greppbara, Greppbara mentalt, man kan se dem framför sig. Men inte alls greppbara, eller hanterbara för alla. Det händer så […]

Läs mer
Att bli arg eller inte

Att bli arg eller inte

Att bli arg eller inte som förälder och barn. Hela familjen samlad, alla glada, solen skiner… Eller? Händer det blir lite upprör ibland. Är det OK att bli arg eller inte. Ja, vi talar mycket om lågafffektivt bemötande. Om att lugn skapar lugn. Men ibland händer det. Situationen blir övermäktig. […]

Läs mer
Fler får det bra med flexibel påskmat

Fler får det bra med flexibel påskmat

Fler får det bra med flexibel påskmat. Högtider och mat kan vara jobbigt. Det finns många som har svårt med eller idéer kring maten. Ätstörningar kanske, eller bara lindrigare problem. En del är allergiska. Andra på diet pga. sjukdom eller övervikt. Några har ideologiska motiv till att de bara äter […]

Läs mer