Skolmyndigheternas brist på råd kring skolfrånvaro

Skolmyndigheternas brist på råd kring skolfrånvaro är allvarlig eftersom skolor och kommuner uttrycker tydligt att de saknar riktlinjer. Vi ser just nu att hjul uppfinns kors och tvärs i Sverige, på skolor, i kommuner och hos fristående huvudmän. De rullar olika bra. Och det där med likvärdighet oberoende av var […]

Läs mer

Ökar eller minskar skolfrånvaron

Ökar eller minskar skolfrånvaron? Fast vi anser oss vara experter, så får vi oftast svara att vi inte vet. För det sker ingen regelbunden, nationell insamling av frånvarostatistik i Sverige. Många skolor och huvudmän kan inte heller svara klart och tydligt på den frågan, som ni ser i diagrammen ovan. […]

Läs mer
Skolfrånvaro, statistik och analys i våra skolor och kommuner

Skolfrånvaro, statistik och analys i våra skolor och kommuner

Skolfrånvaro, statistik och analys i våra grundskolor och kommuner – hur är det med det egentligen? Det som görs för att åtgärda problematisk skolfrånvaro, bygger det på data och statistik? Eller går vi på känsla? Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola fullgör sin skolgång (Skollag, 2010:800). Ansvaret […]

Läs mer
Hur stor är skolfrånvaron

Hur stor är skolfrånvaron

Hur stor är skolfrånvaron i Sverige? Under en period kommer vi att presentera viktiga delar av vår rapport om problematisk skolfrånvaro från 2016. Det är fortfarande den enda i Sverige som undersöker total frånvaro, inte bara ogiltig som skolmyndigheterna envisats med att göra hittills. Den nedre linjen visar medelvärde för […]

Läs mer
Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga

Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga

Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga. Det innefattar förstås barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) . Och det innefattar många andra barn och unga. Det finns en tendens i debatten att elevgrupper ställs mot elevgrupper. Det håller inte anser vi på Prestationsprinsen. Många elevgrupper […]

Läs mer
Fem tips för att kartlägga skolfrånvaro

Fem tips för att kartlägga skolfrånvaro

Fem tips för att kartlägga skolfrånvaro. Vi hör ofta skolan konstatera: Vi kan inte göra något så länge eleven inte kommer hit… Joho då!  För vi måste förstå varför eleven inte kommer. Och ansvar att göra något åt det. Här är lite tips om hur man kan komma vidare. Det […]

Läs mer
Efter pausen är vi tillbaka

Efter pausen är vi tillbaka

Julen varade till påska,… Vi tog en paus med bloggen och sociala medier över jul. Det blev som i sången, att julen varade till påska. Fast det var inte riktigt sant, för vi har puttrat på en aning i sociala medier. Men nu är vi tillbaka! En av anledningarna är […]

Läs mer
Fem tips om hur skolhuvudman kan stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro

Fem tips om hur skolhuvudman kan stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro

Detta inlägg handlar övergripande om hur skolhuvudman kan stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro. Det mest grundläggande är att ha ett gemensamt synsätt och arbetssätt om alla accepterat och följer. Sen, att ha tydliga rutiner dokumenterade är en förutsättning för att kunna sätta in nya i arbetet, visa då man […]

Läs mer
Problematisk skolfrånvaro är ett problem!

Problematisk skolfrånvaro är ett problem!

Skolfrånvaro och att elever blir så kallade hemmasittare är ett problem! Vi måste våga säga ordet problem. Att vi inte vet hur många elever som har en problematisk skolfrånvaro och hur många som är hemmasittare är ett problem. Att det verkar vara närmare en hel årskull är minst sagt ett […]

Läs mer