Den nationella omfattningen av skolfrånvaro

Den nationella omfattningen av skolfrånvaro. Ja, vem vet. Som vi så ofta, i så många år har påpekat så måste skolfrånvaro in i skoldebatten. Ja, visst talas det om hemmasittare, men varje person som använder begreppet menar olika saker. Ja, visst samlar skolor in närvarodata idag på ett helt annat sätt än för bara fem år sen. Ja, visst börjar huvudmännen vakna till och samla in och analysera på ett allt bättre sätt.

Men, det görs i varierande grad och med varierande kvalitet. Även här är skolan ytterst olikvärdig och olika bra!

Den nationella omfattningen av skolfrånvaro

Regelbunden insamling och analys av nationell statistik skulle göra stor skillnad. Varför? Se här: (videon är ca 3 min 30 sek)

Siffrorna i videon bygger på Skolverkets kartläggning av skolfrånvaro, 2021

Poänger

  • Skolfrånvaron är omfattande och oroväckande hög hos alldeles för många elever
  • Ändå finns ett stort mörkertal eftersom alla skolor har olika sätt att samla in och mäta, på många lektioner rapporteras inte närvaro, många elever går under radarn.
  • Om vi får regelbunden insamling av nationell statistik kommer det att etableras ett enhetligt sätt att mäta, registrera och lagra data som för med sig mer tillförlitlig och jämförbar statistik.
  • Det talas för mycket om ogiltig frånvaro
  • Det talas för mycket om så kallade hemmasittare, eller i alla fall på bekostnad för andra typer av problematisk skolfrånvaro

och mycket mer!

Mer läsning

Bloggpost om

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *