Nationell statistik över skolfrånvaro

Nationell statistik över skolfrånvaron. Utredningen är klar och det är med stor glädje och viss stolthet som vi har läst Skolverkets utredning om ett ”nationellt frånvaroregister” dvs. regelbunden nationell statistik över skolfrånvaron. Det behöver vi, på samma sätt som till exempel betyg och gymnasiebehörighet.

Varför stolt?

Jo, för att Aggie Öhman och Prestationsprinsen, i gott sällskap med till exempel Malin Gren Landell, har lyckats i sitt envisa arbete att stötta och stöta på ledamöter iutbildningsutskottet och kollegor på Skolverket. Du kan läsa mer under I media eller till exempel läs och se om vårt senaste seminarium i Almedalen.

Glädjen?

Jo, det är stor skillnad mot Skolverkets remissvar på SOU ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”. De ansåg då att nackdelarna med nationell statistik över skolfrånvaron övervägde. Huvudinvändningarna var risk för ökad administration och att nationell statistik inte bidrar till att identifiera den enskilde elevens skolfrånvaro.

Det är också stor skillnad mot Skolverkets förvåning och tystnad kring ”Skolans tomma stolar, om skolfrånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan”. Nudging kanske?

Resultat av undersökningen?

Skolverket konstaterar att mycket är möjligt med nuvarande regelverk och att annat är möjligt förutsatt en del beslut! Mycket är bra, men till exempel borde vi kalla det årlig nationell statistik över SKOLfrånvaro. Nationell kartläggning av ELEVfrånvaro var namnet på senaste kartläggningen. Det är olyckligt och riskerar att göra eleverna till problembärare.

Nationell statistik över skolfrånvaro

Nu resonerar Skolverket mer i de banor vi länge argumenterat: Nationell statistik över skolfrånvaron sätter ramar som skapar likvärdig och tillförlitlig statistik på alla nivåer. Man kan använda sådan statistik för att tidigt identifiera skolor, lärare och elever med omfattande frånvaro. Då kan vi sevad som förmodligen fungerar för att främja skolnärvaro och återanvända det, samt inte minst vi kan mäta resultatet av alla dessa insatser och projekt som pågår för att öka närvaron.

Vi återkommer med mer tankar om innehållet i utredningen om nationell statistik över skolfrånvaron.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *