Skolfrånvaro – viktig del i skoldebatten!

Skolfrånvaro – viktig del i skoldebatten! Det hävdar vi och det arbetar vi envist för. Det är mycket som talar för att antalet elever med omfattande skolfrånvaro ökar. Skolnärvaro gynnar elevers kunskapsutveckling och hälsa. Elevfrånvaro finns inte i skolstatistiken som regelbundet redovisas på nationell nivå. Borde inte kunskap om i vilken mån eleverna är i skolan vara en viktig parameter för att förbättra skolan?!

Prestationsprinsen i Almedalen

Även i år, 2021, ordnade vi ett seminarium om nationell statistik över skolnärvaro i Almedalen. Almedalen som i år var helt digitalt. Vi ville diskutera vad som talar för och emot nationell statistik över elevfrånvaro. Här kan du se seminariet (det börjar ca 8 min in i videon, det hela är från en lajvsändning på Youtube, där denna bild låg uppe för att alla som väntande). Videon är 1 timme och 7 minuter lång.

Skolfrånvaro – viktig del i skoldebatten!

Vi tycker att det är viktigt att följa vuxnas sjukfrånvaro och arbetslöshet – borde inte skolfrånvaro vara lika viktigt? Alla barn har rätt till en grundläggande utbildning. Men i Sverige vet vi inte i vilken grad vi uppfyller detta. Vi samlar inte regelbundet statistik över skolfrånvaro på skol- huvudmanna- och nationell nivå. Tillförlitliga och jämförbara data över skolfrånvaro kan hjälpa att tidigt identifiera frånvaro och dess orsaker, samt ge underlag för förebyggande insatser. Mycket av internationell forskning på skolfrånvaro har varit möjlig genom tillgång till närvarostatistik. Vi saknar sådan forskning i Sverige.

Rädsla för ökad administration och att det inte bidrar till minskad frånvaro har varit argument mot statistik över skolfrånvaron. Men behöver det bli så? Behöver administrationen öka? Vi har digitala system för att registrera elevers närvaro. Att samla denna på olika nivåer borde kunna ske helt digitalt.

En del i Prestationsprinsens påverkansarbete

Vi skrev tidigare i år en debattartikel i SvD med titeln ”Nationell statistik ökar närvaron i skolan” med Malin Gren Landell (Gren Landell i skolan) och en rad medförfattare. (Du kan läsa mer under I media). Frågan är extra aktuell just nu:

  • I höst kommer Skolverket med en undersökning över skolfrånvaron, gjord under pandemin
  • Skolverket ska i december redovia möjligheter och konsekvenser av att kontinuerligt samla in statistik över skolfrånvaron

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *