Tips & tankar om barn som tänker annorlunda. Här lägger vi upp det som är aktuellt för årstiden, ständigt aktuella eller så plockar vi fram ett tema. Här är lite tips om att utreda skolfrånvaro och inför skolstarten.

Tips för dig i jobbet

Tips för en inkluderande skolstart

Nu är det dags att tänka till för oss, lärare och föräldrar! Vi har elever med eller utan diagnoser, pirriga, blyga, ängsliga gillar inte förändring eller oroar sig för nytt. En del ser fram emot vardagen. För en del känns det inte alls bra. En stor omställning. En svår omställning. En svår utmaning. Vuxnas ansvar.

Skolhuvudmannens roll

Som skolhuvudman kan man stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro genom att skapa samsyn, rutiner och gemensamt arbetssätt. Men också att man som huvudman inte bara begär in siffror och dokumentation, utan också ger stöd och analys.

Hemmasittare? Då är det för sent!

Vi ser en risk att det talas mycket om hemmasittare, som vanligtvis syftar på elever med total eller mycket omfattande frånvaro under långa perioder. En risk, eftersom det är så viktigt att följa upp frånvaro vid redan ganska måttlig omfattning, vi rekommenderar 10-15 procent.

Tips för föräldrar och anhöriga

Bra hemma inför terminsstaren

Tips för ett bra slut på sommarlovet och att förbereda  vardagen. Många av oss, och våra barn och ungdomar, går från kända miljöer med lugn och få  människor till nya situationer och relationer med mycket intryck. Vi kan förbereda oss!

Att vrida dygnet rätt

Åtta tips för att försöka vrida dygnet rätt utan (större) katastrofer, men förmodligen med vissa problem! Vad och hur beror ju mycket på åldern, tonåringar är förstås svårast. Dessa tankar kan förhoppningsvis hjälpa i alla åldrar…

Ganska kul att börja skolan igen

Det gäller att försöka se det positiva och bästa i saker och skeenden, som t.ex ny termin utan att bli klämkäck. Vi kan hjälpa våra barn och ungdomar att se positiva saker med att börja skolan igen.De kommer att känna igen det vi talat om och ta de som positiva bekräftelser.

Tips & tankar om barn som tänker annorlunda

Tips & tankar om barn som tänker annorlunda, hoppas de kommer till nytta. Vill du löpande få tips & tankar följ oss på Facebook!