Här har vi samlat lite tips och tankar som kan vara aktuella så här vid terminsstarten. Många elever är oroliga. Vi har kanske inte lyckats med anpassningar och stöd, så det behövs tänkas till och kanske ha möten. Vi vill göra skolstarten lite extra kul för att stärka gemenskapen, men det kräver bra planering av schemabrytande aktiviteter för att alla ska kunna vara med.

Tips för en inkluderande skolstart

Många barn, ungdomar och familjer ser fram emot att skolan börjar. Då återkommer struktur, rutiner och förutsägbarhet. För andra känns det inte lika bra. Det kravlösa lovet, utan tider att passa, anpassat efter behov och förmåga är slut. Kanske väntar en övermäktig skolsituation. Det blir en stor och svår omställning.
Läs mer

En extra rolig skolstart? Annorlunda är svårt

Något man själv tycker är en struntsak kan vara stort för någon annan. Om man är t.ex. stressad, väldigt upp i hejsan, lite nervös, har en diagnos, så kan förändringar och nya situationer vara svårt. Det är naturligt och vårt vuxna ansvar att förebygga och hantera. Som när vi vill göra skoldagen lite roligare så här i början.
Läs mer

Hitta positiva saker med skolstart

Alla barn är olika och har olika livs- och skolsituationer. Detta tips vänder sig till er som har barn där skolan fungerar, men ditt barn ändå är oroligt för skolstart, förändring, att vara ifrån familjen, att det ska vara för svårt eller tråkigt i skolan, Då kan ni hjälpas ät att tänka på det som är bra och skoj.
Läs mer

Att kommunicera med vårdnadshavare och elev

Det är svårt med kommunikation i skolan. Det gäller att skriva för mottagaren och att deras tid är dyrbar. Klarspråk, viktigaste först, inte för många ord, strukturerad information,.
Läs mer

Användbara åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram är ofta otydliga och blir inte till hjälp för vare sig skolpersonal eller elev. Till exempel otydliga i hur åtgärder ska utföras och vem som har ansvar. Då blir det onödig administration i stället för en användbar checklista.
Läs mer

Länkar, hemmasittare och skolfrånvaro

Här har vi samlat information och länkar om olika källor till ökad kunskap och insikt i problematisk skolfrånvaro och hemmasittande.
Läs mer