Här har vi samlat lite tips och tankar som kan vara aktuella så här när hösten, mörkret och tröttheten gör sig påmind hos många elever. Vi har kanske inte lyckats med anpassningar och stöd, så det behövs tänkas till och ha möten. Barn och unga kan ha det jobbigt hemma, de har orkat med sin dubbla börda, men nu har de bitit ihop för länge och orken tryter, kanske närvaron slirar. Många elever blir så kallade hemmasittare efter höstlovet. Det vill vi hjälpa till att undvika1

Tips för ett bättre fungerande höstlov

Under höstlovet försvinner struktur, rutiner och förutsägbarhet. Det funkar för många, men inte för alla. Här är lite tips för att göra semestern, fritidsutflykten, familjeresan eller släktmiddagen lite bättre för alla!
Läs mer

Mörker och höstlov tar på orken hos eleverna

Fem tips innan höst och mörker, blir övermäktigt. Många elever biter ihop och orkar längre än de egentligen orkar, trots att skolan inte fungerar, mobbningen fortsätter eller situationen är kaos hemma. Inte sällan gör höstlovet det svårt att komma tillbaka till skolan igen.
Läs mer

Skolhuvudmannens roll i arbetet med skolfrånvaro

Vi skriver om hur man som skolhuvudman kan stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro. Det är viktigt med samsyn och gemensamma arbetssätt. Men också att man som huvudman inte bara begär in siffror och dokumentation, utan också ger tillbaka stöd och analys.
Läs mer

Att kommunicera med vårdnadshavare och elev

Det är svårt med kommunikation i skolan. Det gäller att skriva för mottagaren och att deras tid är dyrbar. Klarspråk, viktigaste först, inte för många ord, strukturerad information,.
Läs mer

Användbara åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram är ofta otydliga och blir inte till hjälp för vare sig skolpersonal eller elev. Till exempel otydliga i hur åtgärder ska utföras och vem som har ansvar. Då blir det onödig administration i stället för en användbar checklista.
Läs mer

Länkar, hemmasittare och skolfrånvaro

Här har vi samlat information och länkar om olika källor till ökad kunskap och insikt i problematisk skolfrånvaro och hemmasittande.
Läs mer