Här har vi samlat lite tips och tankar, som kan hjälpa er att som föräldrar eller personal möta barn & unga som tänker, känner och gör annorlunda. Vi lägger upp saker som vi tycker är aktuella för årstiden, ständigt aktuella eller så plockar vi fram ett tema.

Kille med luvtröja kanske med skolfrånvaro

Kartlägga skolfrånvaro, en del av utredningen

Tips för att kartlägga skolfrånvaro. Vi kan inte gömma oss bakom att eleven inte är på plats eller svår att nå. Vi måste förstå varför eleven inte kommer och ta ansvar för att göra något åt det. Alltid.
Läs mer

Det blir lätt för mycket i klassrummet

Det blir lätt för mycket i klassrummet. Speciellt i de yngre årskurserna. Bokstäver, siffror, årstider, olika projekt och mycket mer stjäl uppmärksamhet och kan ta mycket energi.
Läs mer

Skolhuvudmannens roll i arbetet med skolfrånvaro

Vi skriver om hur man som skolhuvudman kan stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro. Det är viktigt med samsyn och gemensamma arbetssätt. Men också att man som huvudman inte bara begär in siffror och dokumentation, utan också ger tillbaka stöd och analys.
Läs mer

Att kommunicera med vårdnadshavare och elev

Det är svårt med kommunikation i skolan. Det gäller att skriva för mottagaren och att deras tid är dyrbar. Klarspråk, viktigaste först, inte för många ord, strukturerad information,.
Läs mer

Användbara åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram är ofta otydliga och blir inte till hjälp för vare sig skolpersonal eller elev. Till exempel otydliga i hur åtgärder ska utföras och vem som har ansvar. Då blir det onödig administration i stället för en användbar checklista.
Läs mer

Länkar, hemmasittare och skolfrånvaro

Här har vi samlat information och länkar om olika källor till ökad kunskap och insikt i problematisk skolfrånvaro och hemmasittande.
Läs mer