Tips & tankar om barn som tänker annorlunda. Här lägger vi upp det som är aktuellt för årstiden, ständigt aktuella eller så plockar vi fram ett tema. Du hittar mer på bloggen, den har egen sökfunktion och du kan sortera på kategorier.

Tips för dig i jobbet

Bättre fungerande åtgärdsprogram

Några tips  om hur vi kan göra dokumentation användbar? Och några tankar om vad som kan göra själva arbetet enklare och tydligare. Om vi dokumenterar för att stötta och tydliggöra vårt arbete, då blir det något som underlättar. Vi hoppas våra tips kan hjälpa er mot det.

Skolhuvudmannens roll i frånvaroarbetet

Som skolhuvudman kan man stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro genom att skapa samsyn, rutiner och gemensamt arbetssätt. Men också att man som huvudman inte bara begär in siffror och dokumentation, utan också ger stöd och analys.

Hemmasittare?
Då är det för sent!

Vi ser en risk att det talas mycket om hemmasittare, som vanligtvis syftar på elever med total eller mycket omfattande frånvaro under långa perioder. En risk, eftersom det är så viktigt att följa upp frånvaro vid redan ganska måttlig omfattning, vi rekommenderar 10-15 procent.

Tips för föräldrar och anhöriga

Problem när släkten samlas

Förstår inte dina nära och kära hur ni kämpar och därför prioriterar ner en del ”krig”. Är det en släktmiddag med curlande eller stöttande föräldrar? Ja, vad är det vi ser egentligen? Vet vi vad vi dömer andra för? Och inte minst vad är det vi utsätts för av släkten när vi egentligen bara stöttar vårt barn och väljer våra krig.

Att vrida dygnet rätt

Åtta tips för att försöka vrida dygnet rätt utan (större) katastrofer, men förmodligen med vissa problem! Vad och hur vi ska göra beror på åldern, tonåringar är förstås svårast. Vi hoppas att detta kan hjälpa i alla åldrar. Det kommer inte att funka om vardagen inte fungerar, då är det den man vill fly.

Minskad söndagsångest

Så hör har du inte tänkt förut! Kanske. För att minska söndagsångest och oro inför måndagen och  skolan igen. kan det handla om att tagga ner. Ta en vilodag som förr i stället för att göra allt ni inte hunnit. Skippa klassiska middagen med nära och kära. Så hoppas vi på gladare ungar och föräldrar!

Tips & tankar om barn som tänker annorlunda

Lite tips & tankar om barn som tänker annorlunda, hoppas de kommer till nytta. Vill du löpande få tips & tankar följ oss på Facebook!