Här lägger vi upp det som är aktuellt för årstiden, ständigt aktuella eller så plockar vi fram ett tema. Här är lite tips om att utreda skolfrånvaro.

Kartlägga, en del av utredningen

Tips för att kartlägga skolfrånvaro. Vi kan inte gömma oss bakom att eleven inte är på plats eller svår att nå. Vi måste förstå varför eleven inte kommer och ta ansvar för att göra något åt det. Alltid.

Skolhuvudmannens roll

Som skolhuvudman kan man stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro genom att skapa samsyn, rutiner och gemensamt arbetssätt. Men också att man som huvudman inte bara begär in siffror och dokumentation, utan också ger stöd och analys.

Hemmasittare? Då är det för sent!

Vi ser en risk att det talas mycket om hemmasittare, som vanligtvis syftar på elever med total eller mycket omfattande frånvaro under långa perioder. En risk, eftersom det är så viktigt att följa upp frånvaro vid redan ganska måttlig omfattning, vi rekommenderar 10-15 procent.