Här har vi samlat lite tips och tankar som kan vara aktuella så här när mörkret, tröttheten och julen kommer och gör många elever, och vuxna, stressade och trötta.  Och många glada! Vi har kanske inte lyckats med anpassningar och stöd, så det behövs tänkas till och ha möten. Inte minst för att januari ska börja bra. Barn och unga kan ha det jobbigt hemma, de har orkat med sin dubbla börda, men nu har de bitit ihop för länge och orken tryter, kanske närvaron slirar. Det vill vi hjälpa till att undvika!

Nio tips för en tillgänglig avslutning. Snart jullov!

Snart jullov!. Bara lite mer struktur och förutsägbarhet kan göra stor skillnad för många elever, att ha en reträttplats/nödutgång kan göra att astmatiker, oroliga, ångestfyllda, spring-i-benen-elever vågar försöka. De som inte kommer kan ni avsluta med på annat sätt. Varsågoda!
Läs mer

En Lucia som funkar för fler

Luciafirande kan vara svårt! Vi vill gärna att barn i förskolan och de yngre årskurserna ska var med i luciatåget och sjunga. Föräldrar kommer. Det ska fikas, Man ska ha konstiga kläder och sjunga underliga visor. Att släppa lite på måstena och hitta nya roller kan göra det enklare.
Läs mer

Skolhuvudmannens roll i arbetet med skolfrånvaro

Vi skriver om hur man som skolhuvudman kan stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro. Det är viktigt med samsyn och gemensamma arbetssätt. Men också att man som huvudman inte bara begär in siffror och dokumentation, utan också ger tillbaka stöd och analys.
Läs mer

Att kommunicera med vårdnadshavare och elev

Det är svårt med kommunikation i skolan. Det gäller att skriva för mottagaren och att deras tid är dyrbar. Klarspråk, viktigaste först, inte för många ord, strukturerad information,.
Läs mer

Användbara åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram är ofta otydliga och blir inte till hjälp för vare sig skolpersonal eller elev. Till exempel otydliga i hur åtgärder ska utföras och vem som har ansvar. Då blir det onödig administration i stället för en användbar checklista.
Läs mer

Länkar, hemmasittare och skolfrånvaro

Här har vi samlat information och länkar om olika källor till ökad kunskap och insikt i problematisk skolfrånvaro och hemmasittande.
Läs mer