Våra berättelser om Prestationsprinsen och Drottningen är bland de mest omtyckta och mest lästa inläggen på bloggen. De ger aha-upplevelser, igenkänning och i bästa fall ökad förståelse, enligt våra läsare. Här lyfter vi några som kan vara extra aktuella så här i början av terminen då många elever har oro, ångest eller faktiskt möts av en icke-fungerande skolsituation. Eller som en läsare uttryckte det:

Jag älskar dessa inlägg och denna blogg. Även fast den är fiktiv så är det som om någon sätter ord på min älskade unge och vår situation. Det här kunde vara min son. När någon annan skriver om det så är det lite mer som vi finns och inte är helt onormala.

Låt ditt lugn "smitta"

En prestationsprins som är pirrig och hur mammas skojande och pratande bara förvärrar. Stor skillnad om man som vuxen är lugn, tydlig och visar att vi har kontroll. Ibland räcker inte det. Och vi måste alltid ta deras oro på allvar!
Läs mer
Insidan buss

Fint att du är lugn, men det räcker inte

Det här är en berättelse om en liten prestationsprins på utflykt med klassen. Och om att vi kan inte nöja oss med att vi som lärare eller förälder har koll och lugn. Det är barnet, ungdomen, som måste känna det. Vårt ansvar...
Läs mer

Bra och kul med att börja skolan igen

Alla barn är olika och har olika livs- och skolsituationer.Detta tips vänder sig till er som har barn där skolan fungerar. Men ditt barn är ändå oroligt för skolstart, förändring, att vara ifrån familjen, att det ska vara för svårt eller tråkigt i skolan, Då kan ni hjälpas ät att tänka på det som är bra och skoj.
Läs mer

Man kan kalla det utagerande eller sorgligt

En prestationsprins som det brister för. En oplanerad händelse i skolan som får enorma konsekvenser för denna prestatonsprins, Och som så lätt hade kunnat undvikas! Om hur vi vuxna måste se bakom ungars beteende och tänka till på vårt egna. Det kan vara så skört.
Läs mer

Stökiga ungar eller svårt med helheten

En prestationsprins på fotbollsläger, vill så väl, blir så fel. Skulle lika gärna kunna gälla kollo, utflykt, temadag eller friluftsdag. Om skillnaden i att tolka fel och vara egoistisk, slarvig, oempatisk ...
Läs mer

Går fan inte till den där djävla skolan

Hur en mattelektion och ett par andra misslyckade lektioner skapar en hemmasittare. En prestationsprins utan förtroende för skolan. Gäller skolans regler lika för vuxna och elever? Behandlar vi elever som vi behandlar kollegor?
Läs mer