Ett urval filmer av och med oss

Almedalen 2019

Skola24 ordnade en paneldebatt om skolfrånvaro under Almedalen 2019.

Vi var representanter från politik, skola, systemstöd och en förälder. Panelen debatterade och svarade på frågor om skolfrånvaro och dess kostnader för individen och samhället.

Statistik och arbete med skolfrånvaro

Aggie föreläser om Statistik och läget i Sverige, samt om strukturerat arbete med skolfrånvaro, Prestationsprinsens modell. Arrangerat av Skolnärvaroprojektet i Karlstad.

Hemmasittardagen

Vi var en av grundarna till Hemmasittardagen som genomfördes under fem år. Vi modifierade namnet till Temadagen om Problematisk skolfrånvaro, Hemmasittardagen för att dels markera att elevers skolfrånvaro är problematisk långt innan den blir total och att skolfrånvaro kan ta sig många former.

SVT Rapport om vår rapport
Skolans tomma stolar

Vår grundare Aggie, som dessutom är författare till Prestationsprinsens rapport Skolans tomma stolar intervjuas i SVT tillsammans med Lena Höök, Skandias stiftelse Idéer för livet. Stiftelsen stötte arbetet.

Hemmasittarna: problematisk skolfrånvaro eller barn som visar vägen?

En lång film, men ni hittar vår Aggie Öhman  vid 27 min, 43 min, 1:08, 1:18. 1:35, 1:43. 2:08 Hon medverkar som expert på skolfrånvaro hos For The Love Of Learning. Övriga deltagare är föräldrar.

Om fysisk lärmiljö ur kognitionsperspektiv del 1.

Det handlar om klassrummet och andra lokaler. Hur man kan skapa struktur, förutsägbarhet och igenkänning.

Om fysisk lärmiljö ur kognitionsperspektiv del 1

Fundering inkludering

Under en period gjorde vår Aggie tillsammans med specialpedagog
Helena Wallberg ett antal små filmer om inkludering

Fundering inkludering om just inkludering

Fundering inkludering om regelbrott i skolan

Vi fyller på med fler videor eftersom.