Här kan du se videor från paneldebatter och andra filmer som vi tagit fram eller medverkat i.

Magelungen 2022

Ett samtal om skolfrånvaro, men kanske mest om hemmasittare. Vår Aggie Öhman medverkar och påpekar bla.a. just att hemmasittare är bara en sorts problematisk skolfrånvaro.

Marit Sahlström leder samtalet.

1 timme och 17 min lång

Tidskriften Kvartal 2021

En liten teaser och sammanfattning av Aggie Öhmans essä om skolfrånvaro.

1 minut lång

Nationella läget skolfrånvaro, 2021

Ett bildspel som visar det politiska läget och det lilla vi vet om omfattningen av skolfrånvaro i Sverige. Hösten 2021 kom ny statistik från Skolverket.

Från Prestationsprinsen & vänners seminarium i digitala Almedalen 2021. Seminariet hette ”Nationell statistik över skolfrånvaro – en viktig parameter för att lösa problemen i svensk skola?”

3, 5 minuter lång

Lajvsänd paneldiskussion under digitala Almedalen 2021.

Nationell statistik över skolfrånvaro – en viktig parameter för att lösa problemen i svensk skola? Vid 8:18 startar seminariet. Skolnärvaro gynnar elevers kunskapsutveckling och hälsa. Elevfrånvaro finns inte i skolstatistiken som redovisas på nationell nivå. Borde inte kunskap om i vilken mån eleverna är i skolan vara en viktig parameter för att förbättra skolan? Vad talar för och emot nationell statistik över elevfrånvaro?

Medverkande är Kristina Axén Olin, Utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna;
Charlotte Franzén, Kurator på enheten för närvarostöd i Nynäshamn;
Malin Gren Landell, regeringens tidigare utredare av skolfrånvaro (SOU 2016:94);
Linus Sköld, skulle varit med, ledamot utbildningsutskottet, Socialdemokraterna Aggie Öhman, skolutvecklare med fokus skolfrånvaro och grundare av Prestationsprinsen.

Moderator är Christian Kokvik, skolchef i Nora kommun.

Det förekommer ett bildspel med musik i videon ”MaxKoMusic – Dark Ages” is under a Creative Commons (cc-by) license Music promoted by BreakingCopyright: http://bit.ly/maxkomusic-dark-ages

Almedalen 2019

Skola24 ordnade en paneldebatt om skolfrånvaro under Almedalen 2019.

Vi var representanter från politik, skola, systemstöd och en förälder. Panelen debatterade och svarade på frågor om skolfrånvaro och dess kostnader för individen och samhället.

1 timme och 5 minuter lång.

Statistik och arbete med skolfrånvaro

Aggie föreläser om Statistik och läget i Sverige, samt om strukturerat arbete med skolfrånvaro, Prestationsprinsens modell. Arrangerat av Skolnärvaroprojektet i Karlstad.

2 timmar och 25 min. (55 minuter Aggie om nationell statistik och läget i Sverige, sen ca 45 min om hur man kan arbeta strukturerat med skolfrånvaro, resterande andra föreläsare)

Hemmasittardagen

Vi var en av grundarna till Hemmasittardagen som genomfördes under fem år, 2014 – 2018. Vi modifierade namnet till Temadagen om Problematisk skolfrånvaro, Hemmasittardagen för att dels markera att elevers skolfrånvaro är problematisk långt innan den blir total och att skolfrånvaro kan ta sig många former.

3 minuter och 20 sekunder lång

SVT Rapport om vår rapport
Skolans tomma stolar

Vår grundare Aggie, som dessutom är författare till Prestationsprinsens rapport Skolans tomma stolar intervjuas i SVT tillsammans med Lena Höök, Skandias stiftelse Idéer för livet. Stiftelsen stötte arbetet.

2 minuter lång.

Hemmasittarna: problematisk skolfrånvaro eller barn som visar vägen?

En lång film, men ni hittar vår Aggie Öhman  vid 27 min, 43 min, 1:08, 1:18. 1:35, 1:43. 2:08 Hon medverkar som expert på skolfrånvaro hos For The Love Of Learning. Övriga deltagare är föräldrar.

Om fysisk lärmiljö ur kognitionsperspektiv del 1.

Det handlar om klassrummet och andra lokaler. Hur man kan skapa struktur, förutsägbarhet och igenkänning.

Om fysisk lärmiljö ur kognitionsperspektiv del 1

Fundering inkludering

Under en period gjorde vår Aggie tillsammans med specialpedagog
Helena Wallberg ett antal små filmer om inkludering. Här är två smakprov.

Fundering inkludering om just inkludering

Fundering inkludering om regelbrott i skolan