Om Prestationsprinsen. Det här handlar om våra barn och unga. Speciellt de barn och unga som tänker, känner och göra annorlunda. Annorlunda än vad vi vuxna som föräldrar och i våra yrkesroller vill och hoppas. Prestationsprinsen vill visa på den makt vi vuxna har. Som barnen i god tro ger oss. Och som vi kräver. Men vi har inte alla svar. Vi prioriterar inte alltid rätt. Vi är ofta okunniga och för snabba att döma.

Prestationsprinsen för barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda

Hur det började

Det började som en blogg 2010. Det blev så småningom en ideell förening som stöttar föräldrar och opinionsbildar. Det har också blivit en ett stöd för de som behöver utveckla sina verksamheter för att nå barn som är svåra att nå. De som behöver Prestationsprinsen i jobbet för att kunna möta alla barn & unga som tänker, känner och gör annorlunda.

Om prestationsprinsen

Prestationsprinsen är ett barn eller en ungdom som vill väl, vill lyckas i skolan och livet. Men som för ofta blir sviken av oss vuxna; oförstående lärare, stressade föräldrar, trötta tjänstemän, desillusionerad vårdpersonal och socialarbetare. Ja, då är det inte alltid så lätt att vara prestationsprins. Vare sig man är tjej eller kille, ung vuxen eller barn. Och vi vuxna är förvånansvärt dåliga på att se detta. Trots att flickorna säger att de mår dåligt och killarna bokstavligen skriker högt och slåss vilt för sina behov.

Prestationsprinsen hoppas bidra med lite vuxen ödmjukhet och reflektioner kring våra älskade ungars behov och beteenden.

Så nu vet du lite mer om Prestationsprinsen!