Är vardagen kämpig?

Inspiration, tips, igenkänning.
Boken för alla kämpande föräldrar och för alla oss som
möter barn & unga som gör annorlunda.
41 små berättelser, läs i vilken ordning du vill.

LÄS MER OCH BESTÄLL

Prestationsprinsen & vänner

Vi behöver dig!
Bli medlem eller ge en gåva
Swish 123 398 4812
Prestationsprinsen & vänner
Föräldrastöd och politisk påverkan
för våra älskade ungars skull!

OM FÖRENINGEN

Kurs om skolfrånvaro

Kurs om problematisk skolfrånvaro.
Nästa omgång går igång i höst.
Men vi kan komma till er också!

Våra kurser

Ungar som gör annorlunda

Coachande rådgivning!
Föräldrakvällar för anhöriga
En blogg fylld av tips och tankar

FÖR FÖRÄLDRAR

Ökad psykisk hälsa och skolnärvaro

Staten bör ha bättre koll på frånvaron i skolan

För att säkra elevers rätt till utbildning behöver stat, kommuner och skolor ha koll på skolfrånvaron. Det behövs för att kunna motverka den omfattande frånvaron och med det stärka de svenska skolresultaten. Regeringen, måste ta ansvar för att regelbunden statistik över skolfrånvaro införs och med det sätta vilka nivåer som ska följas upp, begrepp och definitioner. Läs några av debattartiklarna vi skrivit.

Nationell frånvarostatistik gör nytta för enskilda elever

Nationell statistik över skolfrånvaron kan ge viktig, likvärdig och jämförbar data från alla kommuner, huvudmän och skolor. Vi kan se vad som verkar funka för att förebygga frånvaro och främja närvaro. Det gynnar varenda unge! Det borde också vara en självklar parameter i diskussionerna om att förbättra och rusta svensk skola.

Snälla! Kan vi bredda debatten om hemmasittare?

Skolfrånvaro blir problematisk långt innan den är total. Vi kan inte fastna som nu,  i att en stor del av debatten handlar om hemmasittare. Vi har ett stort behov av gemensamma begrepp och synsätt för att underlätta en konstruktiv debatt. Och förhindra det som sker nu, att det talas om äpplen och päron…

Berättelserna om Prestationsprinsen – som bok

Prestationsprinsen uppträder annorlunda än vi vuxna hoppas. Han tänker ”fan inte gå till den där jävla skolan”. Han blir ledsen för att han gjort fel, men förstår inte vad. Han vill inte duscha, inte hänga med på familjens planer. Han är också ett geni på att sprida glädje, kreativitet, ordna lekar, spela fiol och dataspel.

Gå en kurs! Köp in en föreläsning!

Vi stöttar skolor, fristående huvudmän, utbildnings- och social-förvaltningar och andra verksamheter i att utveckla sitt arbete med skolfrånvaro och hemmasittare. Verksamhetsutveckling, utbildningar, föreläsningar, workshoppar och rådgivning/handledning.

PRINSmodellen

PRINSmodellen för ett bättre arbete med skolfrånvaro. En modell som stöttar från enskild lärare till ytterst ansvariga, utbildningsnämnd eller styrelse. PRINS står för PResent IN School.

PRINSmodellen bygger på forskning, andras och vår beprövade erfarenhet.

Vi påverkar skoldebatten

Skolfrånvaron måste med i skoldebatten!

Skolfrånvaro – viktig del i skoldebatten! Det hävdar och arbetar vi envist för. Elevfrånvaro finns inte i skolstatistiken som regelbundet redovisas på nationell nivå. Vi arrangerade seminarium i digitala Almedalen för att diskutera vad som talar för och emot nationell statistik över elevfrånvaro. Du kan läsa om och titta på webbinariet.

Läs om & se seminariet

Om skolfrånvaro i Kvartal

Vår Aggie Öhman skriver i tidskriften Kvartal. Artikeln lyfter det skrämmande siffrorna nästan 160 000 av våre 1 miljon grundskoleelever har en problematisk skolfrånvaro. Artikeln sätter höstens nationella kartläggning i ett sammanhang. Resultaten kopplar till forskning, internationell utblick och hur de kan tolkas.

Läs artikeln i Kvartal

Kunnig föreläsare, bättre förståelse för hemmasittare, fick med oss bra verktyg

Anna, en nöjd kursdeltagare

Den är så lätt skriven, men med ett så tungt budskap, att det skulle vara obligatoriskt att alla som arbetar eller ens träffar barn ska läsa den

Ewa-Marie, som läst boken Prestationsprinsen

Man blir både glad och förtvivlad på samma gång när man läser. Du beskriver så bra och du tänker så klokt!

Karin om boken Prestationsprinsen

Den här kursen håller så hög kvalitet, jag är imponerad

Imponerad kursdeltagare

Tycker Aggie visar på stor kunskap och ett stort engagemang, hon är tydlig och upplägget är kanonbra”

Nöjd deltagare efter workshop

Jag har hållit Prestationsprinsen i handen under min väg från undervisande lärare till specialpedagog. Jag har fått nya perspektiv, reflektion kring hur jag kan tänka och massor med kunskap.

Anna-Kari, specialpedagog

Hej! Du skriver rätt in i hjärtat. Mitt i prick. Jag gråter av trötthet, utmattning och igenkänning.

Hanna om bloggen

Senaste blogginläggen

DU KAN GÖRA SKILLNAD!

Bidra till minskad skolfrånvaro och barns bästa Swisha stort eller smått till 123 398 4812 eller bli medlem i Prestationsprinsen & vänner

STÖD OSS