Nya boken!

Om Prestationsprinsen
Om barn & unga som tänker annorlunda
Med aha-upplevelser

OM BOKEN

Prestationsprinsen & vänner

Ideell förening mot skolfrånvaro
för ökade förståelse för barn & unga
Bli medlem eller ge en gåva

OM FÖRENINGEN

I jobbet

Vi är specialiserade på skolfrånvaro, hemmasittare
och tillgänglighet. Lång erfarenhet och arbetssätt
grundat i forskning.

I JOBBET

Ungar som gör annorlunda

Föräldrakvällar för anhöriga
En blogg fylld av tips och tankar

FÖR FÖRÄLDRAR

Ökad psykisk hälsa och skolnärvaro

Staten bör ha bättre koll på frånvaron i skolan

För att säkra elevers rätt till utbildning behöver stat, kommuner och skolor ha koll på skolfrånvaron. Det behövs för att kunna sätta in åtgärder för att motverka långvarig frånvaro och stärka de svenska skolresultaten. I dag saknas nationell statistik. Regeringen, måste ta ansvar för att statistik över skolfrånvaro införs. Läs några av debattartiklarna vi skrivit.

Nationell frånvarostatistik gör nytta för enskilda elever

Nationell statistik över skolfrånvaron kan ge viktig, likvärdig och jämförbar data från alla kommuner, huvudmän och skolor. Vi kan se var och vad som verkar funka för att förebygga frånvaro och främja närvaro. Det gynnar varenda unge! Det borde också vara en självklar parameter i diskussionerna om att förbättra och rusta svensk skola.

Snälla! Kan vi bredda debatten om hemmasittare?

Skolfrånvaro blir problematisk långt innan den är total. Vi kan inte fastna som nu,  i att en stor del av debatten handlar om hemmasittare. Vi har ett stort behov av gemensamma begrepp och synsätt för att underlätta en konstruktiv debatt. Och förhindra det som sker nu, att det talas om äpplen och päron…

Berättelserna om Prestationsprinsen – nu som bok

Prestationsprinsen uppträder annorlunda än vi vuxna hoppas. Han tänker ”fan inte gå till den där jävla skolan”. Han blir ledsen för att han gjort fel, men förstår inte vad. Han vill inte duscha, inte hänga med på familjens planer. Han är också ett geni på att sprida glädje, kreativitet, ordna lekar, spela fiol och dataspel.

Vad vi gör för dig i jobbet

Vi stöttar skolor, fristående huvudmän, utbildnings- och social-förvaltningar och andra verksamheter i att utveckla sitt arbete med skolfrånvaro och hemmasittare. Verksamhetsutveckling, utbildningar, föreläsningar, workshoppar och rådgivning/handledning.

Tips! En avslutning för fler

Tio tips för en mer inkluderande avslutning. Dags för avslutning och sommarlov. Hoppas dessa tips om hur en avslutning kan bli mer tillgänglig och inkluderande kommer till nytta, för personal, vårdnadshavare och inte minst: För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Vi skriver på SvD debatt om Nationell frånvarostatistik

Goda skäl till nationell statistik över skolnärvaron

Aggie Öhman skriver för Prestationsprinsen tillsammans med Malin Gren Landell, Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, samt flera kommuner. Vi ger goda skäl till varför nationell statistik behövs och uppmanar regeringen att ge sina skäl till varför de inte vill ha sådan!

Läs artikeln på Svd.se

Kunnig föreläsare, bättre förståelse för hemmasittare, fick med oss bra verktyg

Anna, en nöjd kursdeltagare

Den är så lätt skriven, men med ett så tungt budskap, att det skulle vara obligatoriskt att alla som arbetar eller ens träffar barn ska läsa den

Ewa-Marie, som läst boken Prestationsprinsen

Man blir både glad och förtvivlad på samma gång när man läser. Du beskriver så bra och du tänker så klokt!

Karin om boken Prestationsprinsen

Den här kursen håller så hög kvalitet, jag är imponerad

Imponerad kursdeltagare

Tycker Aggie visar på stor kunskap och ett stort engagemang, hon är tydlig och upplägget är kanonbra”

Nöjd deltagare efter workshop

Jag har hållit Prestationsprinsen i handen under min väg från undervisande lärare till specialpedagog. Jag har fått nya perspektiv, reflektion kring hur jag kan tänka och massor med kunskap.

Anna-Kari, specialpedagog

Hej! Du skriver rätt in i hjärtat. Mitt i prick. Jag gråter av trötthet, utmattning och igenkänning.

Hanna om bloggen

Senaste blogginläggen

DU KAN GÖRA SKILLNAD!

Bidra till minskad skolfrånvaro och barns bästa Swisha stort eller smått till 123 398 4812 eller bli medlem i Prestationsprinsen & vänner

STÖD OSS