Prestationsprinsen & vänner är en vänförening till bloggen Prestationsprinsen, som bildades 2015. Den ska:

  • Stötta och främja bloggen Prestationsprinsen och liknande verksamheters fortsatta utveckling
  • Verka för ökad social hållbarhet med fokus på barn och unga.
  • Verka specifikt för kunskapsförmedling kring barn och unga som gör, tänker och känner ”annorlunda” och deras behov, dvs. i Prestationsprinsens anda.
  • Driva projekt som bidrar till utveckling, kunskapsförmedling och folkbildning inom ovanstående.

Det innebär att föreningen stöttar Prestationsprinsens verksamhet, bloggen och närvaron i andra sociala medier, driver projekt, opinionsbildar och stöttar andra verksamheter som till exempel föräldrakvällar, anhörignätverk mm. Fokus är barn och unga som tänker annorlunda, skolfrånvaro & hemmasittande, dataspel och gaming.

Bidrag gör skillnad – stötta föreningen

Uppskattar du vårt arbete och vill stötta oss? Alla bidrag är välkomna, enorma och små, sätt in valfritt belopp genom att swisha till 123 398 4812 eller sätta in på bankgiro 5192-3704 (Prestationsprinsen & vänner). Tänk på att om många swishar 20 kronor blir det snabbt en tusenlapp, det räcker långt till t.ex. fikorna på våra föräldrakvällar eller en biljett så vi kan genomföra fler föräldrakvällar ute i landet.

Medlemskap i Prestationsprinsen & vänner

Medlemskapet kostar bara 150 kr/år för privatpersoner. Du blir då framförallt en av vännerna som stöttar vårt arbete. Du blir medlem, får mejl med uppdateringar på bloggen, rabatt på föreläsningar med mera. Anmäl dig nedan och betala till Prestationsprinsen & vänner, bankgiro 5192-3704/swish 123 398 4812. Ange ”medlemsavgift” och ditt namn.