Här länkar vi till media-inslag om eller med oss. Fler länkar läggs till eftersom. Det kan vara så att det vi länkar till ligger innanför en betalvägg. Det kan vi tyvärr inte göra mycket åt.

Senaste

Aggie essä i Kvartal

Vår Aggie skrev 5 oktober 2021 en essä i Tidskriften Kvartal
med anledning av Skolverkets rapport över elevfrånvaron
i Sverige. Det är skrämmande siffror, närmare 160 000 av
våra en miljon grundskole-elever har en problematisk
skolfrånvaro. Under pandemin en kvarts miljon. 13 000 elever
är borta mer än halva skoltiden, ungefär lika många vare sig
pandemin eller inte. Det är mycket i ett internationellt
perspektiv, men framförallt är det många ungar som inte får
sin rätt till utbildning. Ingen politiker har reagerat. Ingen
media mer än Kvartal tar upp det. Skolverket har bara smugit
upp den på sin sajt, ingen pressrelease, ingen nyhet.

All skolfrånvaro kan vara av ondo av Aggie Öhman

Artiklar

Varför vill regeringen inte ha statistik över skolfrånvaron? SvD maj 2021

Skolverket har fått i uppdrag att under året undersöka möjligheterna och konsekvenserna av nationell statistik över skolfrånvaro. Regeringen och Vänsterpartiet var emot detta. Vi vill veta mer om varför. Vi skriver debattartikel tillsammans med  Malin Gren Landell (regeringens tidigare utredare), Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, samt flera kommuner. Vi ger goda skäl till varför nationell statistik behövs!

Nationell statistik kan öka närvaron i skolan

Gör inte NPF till norm DS 2020

Artikel i Dagens Samhälle med anledning av regeringens förslag att examensordningen för lärare ska ändras så att studenternas kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter säkerställs. Det avslöjar ett synsätt som riskerar att särbehandla elever med NPF och cementera synen på eleven som problem och svårighet. Skriven tillsammans med Helena Wallberg.

Gör inte NPF till norm

Nationell statistik över skolfrånvaro SvD 2018

Artikel i Svenska Dagbladet om behovet av regelbunden nationell statistik över skolfrånvaro. Skriven tillsammans med Friskolornas riksförbund, SKL och regeringens tidigare utredare av frånvaro Malin Gren Landell.

Nationell statistik kan förebygga skolfrånvaro

Skolverket negativa till statistik över skolfrånvaro DS 2017

Staten bör ha bättre kontroll på skolfrånvaron

En artikel skriven för att påverka riksdagspolitiker och remissinstanser under remisstiden för SOU2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Staten bör ha bättre koll på frånvaron i skolan

Skriven tillsammans med regeringens tidigare utredare av skolfrånvaro Malin Gren Landell, Inger Ashing, då nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, med flera. Vi fick positiv respons från både SKR och Friskolornas riksförbund.

I samband med vår rapport Skolans tomma stolar, 2016

Alarmerande mycket skolfrånvaro SvD 2016

Skriven med anledning av vår delrapport om Skolfrånvaro i Almedalen 2016 Alarmerande många elever borta från skolan
Skriven med Nima Sanandaji, tekn dr och författare, samt Lena Höök, då hållbarhetschef på Skandia.

SVT Rapport om vår rapport

Sveriges Radio om vår rapport

När rapporten kom blev den mycket uppmärksammad, många tidningar och medier skrev om den bl.a. tack vare att TT hade en notis. Sveriges Radio hade flera inslag när själva rapporten kom. Här med vår grundare och rapportförfattare Aggie Öhman i P1 Morgon.

Om oss och vårt arbete

Special Nest om boken Prestationsprinsen

Podd om boken Prestationsprinsen

Podd om vårt arbete med skolfrånvaro under 10 år

Special Nest om våra förldrakvällar

Reportage i nättidningen Special Nest med Aggie om våra föräldrakvällar

Mer länkar läggs upp eftersom.