Stöd och utbildning om skolfrånvaro. Framför allt erbjuder vi allt vad du behöver i jobbet gällande skolfrånvaro och skolnärvaro. Men vi arbetar också med tillgänglighet i bredare perspektiv.

Stöd och utbildning om skolfrånvaro

Vi kan stötta er både strategiskt och operativt. Som att ge er mer kunskap eller hjälpa er att utveckla era arbetssätt, i skolan eller i er kommun. Våra kunder är skolor, utbildningsförvaltning, enskilda huvudmän, socialtjänst och andra verksamheter. Stöd och utbildning om skolfrånvaro.

Vill du veta mer om oss? Kolla vår Facebook, Instagram, Twitter eller vår grundares, Aggie Öhmans Linkedin,

Del i tidiga samordnade insatser

PRINS-modellen har fokus på tidiga samordnade insatser. Som ju arbetas med för fullt av er där ute. Vilket passar bra, för PRINS-modellen kan lätt kombineras med andra arbetssätt och modeller. Kanske kan skolfrånvaro vara en del även i ert TSI-arbete?

Minskad psykisk ohälsa

Skolfrånvaro orsakas av och orsakar psykisk ohälsa. ¨Kanske är att arbeta mer strukturerat med skolfrånvaro en viktig del för er att nå en förbättrad psykisk hälsa bland era barn och unga.

Bara att hänga på!

Kurs i strukturerat arbete med skolfrånvaro

Nästa start för vår digitala terminskurs är i februari 2023. Vår intensivkurs i Stockholm är 15-16 mars. Kursen behandlar skolfrånvaro, hemmasittare och skolnärvaro: Att tidigt identifiera frånvaro i riskzon, utreda frånvaro, utforma handlingsplan och inte minst uppföljning. PRINS-modellen ger en röd tråd genom hela processen.

Mer info och anmälan till kursen

Coachande rådgivning

Aggie Öhman erbjuder coachande rådgivning i grupp . Vi talar om hur vi bättre kan främja närvaro, minska skolfrånvaro och bryta hemmasittande. Ni får stöd både i att utveckla ert arbetssätt och i enskilda frånvarofall. Och möta andra i liknande situationer.

Nästa tillfälle blir kl 14 den 8 februari.

Mer info och anmälan till coachande rådgivning

Ni kan anlita oss för:

Konsultstöd
förbättra frånvaroarbetet

Mer om hur vi arbetar

Råd, stöd och handledning

Mer om råd och stöd

Nulägesanalys inklusive förslag
på utvecklingsområden

mer om vår nulägesanalys

Kurs strukturerat arbete
med skolfrånvaro

Mer om femdagarskurs

Kurs strukturerat arbete
med skolfrånvaro

Mer om tvådagarskurs

PRINSmodellen för arbete med skolfrånvaro

PRINSmodellen

Stöd och utbildning om skolfrånvaro

Vi stöttar er i det ni behöver!