Vi kan skolfrånvaro. Vi är specialiserade på problematisk skolfrånvaro., det kan vara redan vid en frånvaro på 10-15 procent. Elevers skolfrånvaro kan vara problematiskt långt innan det som ibland kallas ”hemmasittare”. Det beror på hur frånvaron är fördelad.

Vi kan stötta er både strategiskt och operativt. Våra kunder är skolor, utbildningsförvaltning, enskilda huvudmän, socialtjänst och andra verksamheter.

Konsultstöd
förbättra frånvaroarbetet

Mer om hur vi arbetar

Råd, stöd och handledning

Mer om råd och stöd inom kort

Nulägesanalys inklusive förslag
på utvecklingsområden

mer om vår nulägesanalys

Kurs strukturerat arbete
med skolfrånvaro

Mer om femdagarskurs

Kurs strukturerat arbete
med skolfrånvaro

Mer om tvådagarskurs

PP-modellen för arbete med skolfrånvaro

Mer info om modellen inom kort