Vi kan skolfrånvaro. Vi är specialiserade på problematisk skolfrånvaro och elevers skolfrånvaro är problematiskt långt innan det som ibland kallas ”hemmasittare”.

Vi kan stötta er både strategiskt och operativt. Våra kunder är skolor, utbildningsförvaltning, enskilda huvudmän, socialtjänst och andra verksamheter.

Öppna erbjudanden

Öppen kurs strukturerat arbete med skolfrånvaro, 4 tillfällen

Under hösten träffas vi vid fyra digitala tillfällen på 2,5 timmar. Innefattar: Att tidigt och snabbt identifiera frånvaro i riskzon, utreda frånvaro, utforma handlingsplan och inte minst uppföljning. Vår modell ger en röd tråd genom hela processen. Du kommer att få hemuppgifter som ger dig chansen att få ut mer av kursen, men du väljer själv vad du hinner med.

Mer info och anmälan till kursen

Vad vi kan göra på uppdrag

Konsultstöd
förbättra frånvaroarbetet

Mer om hur vi arbetar

Råd, stöd och handledning

Mer om råd och stöd

Nulägesanalys inklusive förslag
på utvecklingsområden

mer om vår nulägesanalys

Kurs strukturerat arbete
med skolfrånvaro

Mer om femdagarskurs

Kurs strukturerat arbete
med skolfrånvaro

Mer om tvådagarskurs

PP-modellen för arbete med skolfrånvaro

Mer info om modellen inom kort