Vi erbjuder allt vad du behöver i jobbet med skolfrånvaro, hemmasittare och skolnärvaro. Skolfrånvaro blir problematisk långt innan den blir total. Vi arbetar också med tillgänglighet i bredare perspektiv.

Del i tidiga samordnade insatser

Vår modell har starkt fokus på tidiga samordnade insatser, TSI. Den kan kombineras med andra arbetssätt och modeller. Kanske kan skolfrånvaro vara en del även i ert TSI-arbete?

Minskad psykisk ohälsa

Skolfrånvaro orsakas av och orsakar psykisk ohälsa. ¨Kanske är att arbeta mer strukturerat med skolfrånvaro en del för er att nå de målen.

Vi kan stötta er både strategiskt och operativt. Våra kunder är skolor, utbildningsförvaltning, enskilda huvudmän, socialtjänst och andra verksamheter.

Vill du veta mer om oss? Kolla vår Facebook, Instagram, Twitter eller vår grundares, Aggie Öhmans Linkedin,

Bara att hänga på!

Kurs i strukturerat arbete med skolfrånvaro

Under våren 2022 träffas vi vid fyra digitala tillfällen. Innefattar allt vad du behöver i jobbet om skolfrånvaro, hemmasittare och skolnärvaro: Att tidigt och snabbt identifiera frånvaro i riskzon, utreda frånvaro, utforma handlingsplan och inte minst uppföljning. Vår modell ger en röd tråd genom hela processen. Du kommer att få hemuppgifter som ger dig chansen att få ut mer av kursen, men du väljer själv vad du hinner med.

Mer info och anmälan till kursen

Coachande rådgivning

Aggie Öhman erbjuder coachande rådgivning i grupp . Vi talar om hur vi bättre kan främja närvaro, minska skolfrånvaro och bryta hemmasittande. Ni får stöd både i att utveckla ert arbetssätt och i enskilda frånvarofall. Och möta andra i liknande situationer.

Nästa tillfälle kl 13-16, den 24 februari.

Mer info och anmälan till coachande rådgivning

Vad vi kan göra på uppdrag

Konsultstöd
förbättra frånvaroarbetet

Mer om hur vi arbetar

Råd, stöd och handledning

Mer om råd och stöd

Nulägesanalys inklusive förslag
på utvecklingsområden

mer om vår nulägesanalys

Kurs strukturerat arbete
med skolfrånvaro

Mer om femdagarskurs

Kurs strukturerat arbete
med skolfrånvaro

Mer om tvådagarskurs

PP-modellen för arbete med skolfrånvaro

Mer info om modellen inom kort