På gång – workshoppar och föräldrakvällar hösten 2019

På gång – workshoppar och föräldrakvällar hösten 2019

Kursdagar om problematisk skolfrånvaro 9 oktober – Identifiering och utredning Vad som behövs för att tidigt identifiera och reagera på frånvaro. Vi talar risk och skyddsfaktorer, och hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser. 10 oktober – Öka närvaro, bryta frånvaro och  uppföljning  Vad krävs för att elever […]

Läs mer
Tips till föräldrar: Lyft positiva saker med att börja skolan igen!

Tips till föräldrar: Lyft positiva saker med att börja skolan igen!

Snart börjar skolan. Skolstart inom någon vecka. Slut på sommarlovet. En hel del barn, ungdomar, ja, även vuxna oroar sig eller tycker  rent ut sagt att det ska bli jobbigt. Andra längtar… Det gäller att försöka se det positiva och bästa i saker och skeenden, som till exempel skolstarten utan […]

Läs mer