Problematisk skolfrånvaro är inte hemmasittare

Problematisk skolfrånvaro är inte hemmasittare. Det gäller att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Slitet, men sant. Så tacksam att problematisk skolfrånvaro är på agendan. Begrepp används slarvigt.

Vi vill lyfta en röst för de som inte hörs: Eleverna från hem med t.ex. stök, bråk, våld, missbruk, psykisk och fysisk ohälsa, hederskultur och varierande föräldraförmåga. Eleverna som måste agera vuxna för att ta hand om anhöriga, syskon eller föräldrar. Eleverna som är på väg ut i bus, från skolk till kriminalitet. Elever med sjukdomar och funktionsnedsättningar, inte endast NPF. Och många fler. Alla dessa elevgrupper är överrepresenterade vad gäller frånvaro! Problematisk skolfrånvaro är mycket mer än hemmasittare

Problemet är helheten

Samtidigt arg för detta ensidiga fokus på eleverna. Det är ju i de flesta fall skolor och huvudmän, och i förlängningen våra skolmyndigheter som saknar förmåga att hantera skolfrånvaro i tid och att hitta rätt insatser för ökad skolnärvaro.

Ta hjälp av oss som kan. Nu. Det finns kunskap om hur man kan kategorisera frånvaro, vilka risk och skyddsfaktorer som finns, hur man kan arbeta datadrivet och personoberoende t.ex. med stöd av PRINSmodellen för att hitta relevanta insatser. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Hör av dig för ett förutsättningslöst telefon- eller digitalt samtal. Vi kan och vill bidra.
Länk till vårt kontaktformulär.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *