Skolmyndigheternas brist på råd kring skolfrånvaro

Skolmyndigheternas brist på råd kring skolfrånvaro är allvarlig eftersom skolor och kommuner uttrycker tydligt att de saknar riktlinjer. Vi ser just nu att hjul uppfinns kors och tvärs i Sverige, på skolor, i kommuner och hos fristående huvudmän. De rullar olika bra. Och det där med likvärdighet oberoende av var […]

Läs mer

Ökar eller minskar skolfrånvaron

Ökar eller minskar skolfrånvaron? Fast vi anser oss vara experter, så får vi oftast svara att vi inte vet. För det sker ingen regelbunden, nationell insamling av frånvarostatistik i Sverige. Många skolor och huvudmän kan inte heller svara klart och tydligt på den frågan, som ni ser i diagrammen ovan. […]

Läs mer
Skolfrånvaro, statistik och analys i våra skolor och kommuner

Skolfrånvaro, statistik och analys i våra skolor och kommuner

Skolfrånvaro, statistik och analys i våra grundskolor och kommuner – hur är det med det egentligen? Det som görs för att åtgärda problematisk skolfrånvaro, bygger det på data och statistik? Eller går vi på känsla? Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola fullgör sin skolgång (Skollag, 2010:800). Ansvaret […]

Läs mer
Hur stor är skolfrånvaron

Hur stor är skolfrånvaron

Hur stor är skolfrånvaron i Sverige? Under en period kommer vi att presentera viktiga delar av vår rapport om problematisk skolfrånvaro från 2016. Det är fortfarande den enda i Sverige som undersöker total frånvaro, inte bara ogiltig som skolmyndigheterna envisats med att göra hittills. Den nedre linjen visar medelvärde för […]

Läs mer
Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga

Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga

Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga. Det innefattar förstås barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) . Och det innefattar många andra barn och unga. Det finns en tendens i debatten att elevgrupper ställs mot elevgrupper. Det håller inte anser vi på Prestationsprinsen. Många elevgrupper […]

Läs mer
Reflektion över Moderaternas program för skolan

Reflektion över Moderaternas program för skolan

Reflektion över Moderaternas program för skolan. Häromdagen skrev Moderaternas Ulf Kristersson och Kristina Axén Ohlin debattartikeln ”Inga barn ska lämnas efter”. Moderaterna vill bli Sveriges ledande skolparti. Sverige behöver onekligen ett parti som driver skolfrågorna tydligt med hög ambition. Är Moderaterna på gång? Vi håller med om en hel del […]

Läs mer
Kommunerna nedskärningar sätter resursskolorna i kris. Och deras elever!

Kommunerna nedskärningar sätter resursskolorna i kris. Och deras elever!

Kommunerna nedskärningar sätter resursskolorna i kris. Och deras elever. Det går en besparingsvåg genom Sverige. Många kommuner och skolan får dra sitt strå till stacken. En måste göra besparingar över alla förvaltningar för att pengarna är slut. En annan för att skatten ska hållas nere. Det här är en film […]

Läs mer
Lågaffektivt bemötande eller säga ifrån – är det en motsättning?

Lågaffektivt bemötande eller säga ifrån – är det en motsättning?

Lågaffektivt bemötande eller säga ifrån – är det en motsättning? Det pågår en mycket polariserad skoldebatt, man är för den ena eller mot det andra. Svart eller vitt, snabbat beslut. Det där med orsaksanalys och konsekvensanalys skippar man. Det blir lite för jobbigt för både debattörer och lyssnare, läsare, tittare. […]

Läs mer
Problematisk skolfrånvaro är ett problem!

Problematisk skolfrånvaro är ett problem!

Skolfrånvaro och att elever blir så kallade hemmasittare är ett problem! Vi måste våga säga ordet problem. Att vi inte vet hur många elever som har en problematisk skolfrånvaro och hur många som är hemmasittare är ett problem. Att det verkar vara närmare en hel årskull är minst sagt ett […]

Läs mer