Nej, utbildningsministern! Vi behöver inte fler speciallärare

Nej, utbildningsministern! Vi behöver inte fler speciallärare och särskilda läsningar. Utbildningsministern och regeringen är fel ute med sitt återkommande tal om speciallärare och fler mindre grupper i skolorna. Man talar om mer stöd till elever. Inte stöd till skolor och lärare för att kunna ge elever sin rätt till utbildning i den ordinarie skolan. Det annonseras fler och fler speciallösningar och individuella lösningar. Men det kommer inte att hålla. Vi behöver en ordinarie undervisning för alla, eller i alla fall, för många fler.

Vi får vad flest ropar efter

Det är inte konstigt att det blir så här. När det inte funkar i skolan ropar och frågas det oftast om särskilt stöd, om extra resurser, om assistenter, enskild undervisning, särskilda undervisningsgrupper, speciallärare, resursskolor och andra särskilda lösningar. Och ofta kommer det från olika särintressen med större eller mindre förståelse för andra aspekter än sina egna.

Några exempel kan vara intresseorganisationer som med all rätt vill skapa en bättre skola för sina medlemmar, men har begränsad kunskap om skolan, skollag med mera. Starka lärarröster på Skoltwitter och andra forum vill ha mer stöd till elever som inte faller inom ramen för vad de anser är ordinarie undervisning. Det ska de inte själva behöva hantera. Samma tongångar kommer från föräldrar till barn som klarar sig bra, de lyfter ibland att de här ”svåra” eleverna borde flyttas från sitt barns klass. Lärarfacket arbetar för lärarna, inte eleverna i första hand. Media och politiker låter allt för ofta skoldebatten gå i samma anda som dessa röster.

Nej utbildningsministern! Vi behöver inte fler speciallärare

Så det är lätt och populärt för en politiker att hänga på. Det finns sympati och säkert röster att hämta. Fast det är inte realistiskt, inte genomförbart, varken ekonomiskt eller praktiskt. Var ska alla lärare som ska bli speciallärare och lärare för särskilda undervisningsgrupper komma ifrån? Det är lärarbrist som det är.

Vi behöver fungerande ordinarie undervisning och skolor

Så återigen ser vi populistisk skolpolitik i stället för blockövergripande politik som kan skapa långsiktig hållbar förändring med de resurser som finns. Svensk skola kan bättre. Det är stor skillnad mellan skolor. Skolan är olikvärdig och ett lotteri beroende på var man bor. Därför borde vi lyfta och stötta de skolor som inte är tillgängliga (Tips i till exempel detta gamla, men relevanta blogginlägg från 2013) istället för att göra eleverna till problemet och flytta ut dem. Börja bygga en skola för alla, eller i alla fall fler. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.

Detta blogginlägg är en utveckling av vår Facebookpost postad 11 maj 2023


Relevanta länkar

Anna Eva Hallin och Helena Wallberg skrev en debattartikel i Dagens Nyheter den 15 juli 2023 på samma tema. Där tar de upp en rad missuppfattningar rörande det här att elever ska plockas ur sitt sammanhang för att få det de behöver i skolan.

Och vi kommer att ta upp detta i podden Skolans Århundrade, följ om du inte redan gör det.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *