Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad

Här kommer en vidareutveckling av ett inlägg från då bloggen var ung. Jag tycker det här är ett bra exempel på hur man kan inkludera barn och ungdomar i en undervisning som inte bara passar, utan är bra, för alla!

De flesta elever som är i behov av särskilt stöd behöver en begränsad mängd intryck och  begränsad, strukturerad, kanske visuell information eller talböcker för att kunna tillgodogöra sig information och kunna fokusera. Om detta är ett normalt sätt att undervisa så är det inget som drabbar någon elev eller behöver specialanpassas för särskilt många. Det gynnar helt enkelt alla i gruppen. En skola för alla. En “design for all”.

Struktur, förutsägbarhet och ”less is more” är ett bra sätt att göra livet hanterbart för många barn och unga, inklusive de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på köpet får alla som är lite omogna, okoncentrerade eller oroliga det mycket enklare och alla barn drar nytta av det. Alla mår bra av tydlighet och förutsägbarhet, lugn och ro, alternativa arbetssätt och instruktioner.

Ordning och reda – I klassrummet kan vi lägga undan det som inte måste vara framme. Växla elevernas arbeten som hänger på en enda vägg istället för att bara fylla på på alla väggar. Använd skåp med dörrar. Hyllor och skåp med glasdörrar är bra för att man ser vad som finns där. Men det blir väldigt rörigt för många då man ser allt. Sätt upp lappar och etiketter som visar vad som ska vara var. Det har vi ofta, mest för de yngre åldrarna, men det här stör ingen, utan stöttar i alla åldrar. Det kan förenkla för många om man också har med en bild eller teckning på lappen.

Tydlig, aktuell och relevant information – Lappar behövs inte bara på skåp och hyllor. Tydliga rubriker fyller också en funktion på whiteboards och anslagstavlor. Då vet eleverna vilken typ av information som finns var och det finns en tydlig struktur och förutsägbarhet. Det funkar bra för alla att  ha ett ställe där man sätter upp information. Till exempel en anslagstavla. Och bara där, när den börjar bli full så måste man prioritera. Ta bort gammalt och växla mellan permanent information. Aktuell information ska ha en tydlig rubrik och helst ska det som sätts upp inte bara vara skriftlig utan också bilder eller teckningar. Visuella instruktioner och visuell information underlättar för många, finns det en bild på en buss och simhallen blir det mycket enklare att komma ihåg och förbereda sig på att man ska åka buss och bada… Och vem störs av det?

Inte bara muntligt en gång – Det finns roliga små manicker man kan läsa in ett meddelande på, sen bara trycka på den, så läser den upp det t.ex dagens rastkompis, dagens mat, kom ihåg till i morgon. De kan komplettera informationen för den som har det tungt med det skrivna.

Återkommande struktur – På whiteboarden är det bra om man har en återkommande struktur. Kanske ha den indelad i fält, lite som en webbsida. Det man skriver kring lektionen ett stort fält till vänster. I övre högermarginalen de olika delarna/sakerna som ska ske på denna lektion. I den undre högermarginalen till exempel mer långsiktiga saker.

Tydliga instruktioner – Varför ska den här uppgiften göras. Vad är syftet. Hur hänger det ihop med vad vi gjort tidigare och vad vi ska göra framöver.
Det är inte ovanligt att det finns arbetsblad framme som eleverna ska arbeta med. I de yngre årskurserna finns kanske veckans fyra uppgiftspapper för det egna arbetet. Kan det struktureras annorlunda och tydligare än bara fyra högar? Tydliga lådor med tydliga etiketter om vilket ämne. Varför inte även vilken dag det ska göras? Eller i vilken ordning (även om de inte behöver göras i en viss ordning). Det underlättar otroligt för den som inte har så lätt att planera och komma igång med sitt arbete. Då börjar man med nr 1, är man klar med den oavsett om det är samma lektion eller en annan dag tar eleven nr 2. Sen kan det ju vara OK att göra dem i en annan ordning om det fungerar för uppgifterna och någon elev absolut vill.

Ge instruktioner på olika sätt – muntligt, skriftligt, genomgånget på tavlan, inspelat på video…

Låt elever redovisa på olika sätt – muntligt, skriftligt, genomgånget på tavlan, inspelat på video…

Ge mer information till den som behöver för att känna sig trygg  – behöver de här eleverna ha det skriftligt eller muntligt? Om muntligt, ta tiden att fokusera på en elev, men förbered kanske från början uppgifterna på en nivå som är tydlig för alla. Eller gör två varianter. Det är egentligen bara att lägga till några rader, kanske klippa in någon extra bild i den uppgift man gör till alla. Ta fram det pappret då du tar och förklarar muntligt. Då har eleven kvar pappret och minns bättre. Idag då vi arbetar digitalt kan mycket återvinnas från gång till gång. Ta hjälp av tekniken! Har idrottsläraren skrivit en detaljerad intern agenda för friluftsdagen, förmodligen i word, skriv ut och ge till de barn som behöver mer information. Maila ut den till några barn eller föräldrar som behöver veta mer detaljer eller alla?

Hjälp att uppfatta och hålla tider – Det finns många bra hjälpmedel för att hålla reda på tiden. Tydlig klocka i alla klassrum är en självklarhet, men fattas alltför ofta i klassrum, eller fungerar inte. Det är inte OK. Det finns också bra klockor som extra tydligt visar hur mycket tid som är kvar och att det snart är slut. Du kan ha en timer som signalerar att nu har halva tiden för eget arbete gått och när det är fem minuter kvar till din slutgenomgång. Eller hur du nu lägger upp din lektion. Kanske några elever behöver en klocka på sin bänk eller en tidstock. Du kan förstås själv tydligt meddela sådana hållpunkter. Bra och tydlig klocka på gården underlättar också att komma i tid från rast och ämnen i andra delar av skolan.

Rätt att skärma av – Om en elev lätt blir störd av andra kan det kanske vara OK att lyssna på musik i hörlurar eller ha hörselskydd om det hjälper barnet att koncentrera sig. Man kan ha några stycken som den som behöver får ta, men det kan vara så att vissa barn behöver sina egna. För kontinuitet och förutsägbarhet eller bacillskräck eller …

Lugn – Tänk på inredningen. Inte för mycket olika färger, mönster och saker! Inte massa roliga saker som hänger i taket, klistrar upp på dörrar ställs ut på hyllor. Lugn. Less is more.

Jag kan exemplifiera i evigheter, men här kom några tankar, för att förhoppningsvis sätta igång fler hos er! Allt detta gäller förstås i andra miljöer också. Väntrum, hemma (!), scoutlokal, stallet, schackklubben… För våra älskade ungars skull, ja för allas skull!

2 KOMMENTARER

2 svar till “Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad”

  1. Maria skriver:

    om det hade sett ut så i vår sons klass skulle många ångestfyllda timmar försvinna här hemma. För det är hemma ångesten kommer ( för skolan ) Imorgon är det skolavslutning och min prins somnade av utmattning för en stund sedan. En ångestfylld dag väntar. Hoppas den blir bra med hjälp av dina tips inför skolavslutningen. Tack för en fantastik blogg!

  2. Therese skriver:

    Tack för ett väldigt bra inlägg!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *