Åtta tips till föräldrar: hög tid att vrida dygnet rätt inför skolstarten