Åtta tips till föräldrar: dags att vrida dygnet rätt inför skolstarten