En skola för alla

En skola för alla och en skola som fungerar för de flesta. Det var målet. Men nu? Vad är politikens vision?

Vi är på helt fel spår!! När det inte funkar i skolan ropar och frågas det oftast om särskilt stöd, om extra resurser, om assistenter, enskild undervisning, särskilda undervisningsgrupper, speciallärare, resursskolor och andra SÄR-skilda lösningar.

Helheten i skolan

Ofta kommer detta från olika SÄR-intressen med större eller mindre förståelse för andra elevgrupper. Media och politiker låter skoldebatten gå i samma anda.

Visst, det kommer alltid att behövas särskilda lösningar på grund av elevers egenskaper och inte minst pedagogers egenskaper, kunskap och inställning, samt förutsättningarna i den skola de möter . MEN det är och ska vara undantag. Och ständigt omprövas. En skola för alla och en skola som fungerar för de flesta.

En skola för alla

Vi måste kraftfullt förändra den ordinarie undervisningen, standardskolan, lärmiljön för alla, grunden i utbildningen: NU. Design for all. En skola för alla och en skola som fungerar för alla. Allt det som ropas på ska vara undantag för få. Vi måste börja i en annan ända. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!


Tillägg

31 augusti 2023: Nytt inlägg på samma tema: Nej Skolministern! Vi behöver inte fler speciallärare.

6 september 2023:

Risk för lärarkannibalism!

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *