PRINSmodellen för bättre arbete med skolfrånvaro. En modell som kan stötta, från enskild lärare, socialsekreterare, psykolog till ytterst ansvariga, till exempel utbildningsnämnd eller styrelse. I det dagliga arbetet på skolor och socialtjänst är det främst Grundbultarna och det Strukturerade arbetssättet som är aktuellt. Det är också de delar vi koncentrerar oss på i vår kurs om strukturerat arbete med skolfrånvaro.

PRINS står för PResent IN School.

PRINSmodellen bygger på forskning, andras och vår beprövade erfarenhet. Den består av ett antal byggstenar bland annat:

Grundbultar

PRINSmodellens grundbultar, lägger just grunden, för ett gemensamt sätt att se på, tala om och hantera skolfrånvaro. I modellen har varje grundbult en tydlig illustration och namn.

Vi minns bilder, och ord är viktiga, så illustrationerna har tydliga namn som är lätta att komma ihåg. De blir självklara bilder, bokstavligen och bildligt, att arbeta, utifrån. Stort fokus på att arbeta datadrivet, använda sitt systemstöd och digitala lösningar.

Strukturerat arbetssätt

PRINSmodellen har ett tydligt strukturerat arbetssätt. Flödet går från att tidigt identifiera skolfrånvaro, via en utredning baserad på forskning och erfarenhet om just skolfrånvaro, till en handlingsplan för ökad närvaro.

Varje fas har sina rutiner, checklistor och tips. Det finns en röd tråd i arbetet som ökar chansen till fungerande insatser. Insatser som ökar skolnärvaron.

Utveckla nytt arbetssätt

PRINSmodellen har en genomtänkt förändringsmodell som kan stötta våra kunder i att utveckla hållbara arbetssätt med skolfrånvaron. Och modellen har ett annorlunda upplägg för att lyckas med den svåra, så kallade, implementeringen.

Förvaltning

Ofta när nya arbetssätt, eller kanske allt för ofta ny dokumentation, tas fram, faller de i glömska eller efterlevs inte. För att det ska fungera krävs definierade roller, forum, rutiner, digitalt stöd och mätpunkter. Det har PRINSmodellen.

Bakgrund och upphovsman

För något år sedan konkretiserade Aggie sittt sätt att arbeta med skolfrånvaro i PRINS-modellen. Hon kände ett behov av att dels konkretisera sina tankar ännu tydligare, dels att tydligare äga sina idéer. Idéer som spreds och användes över landet .

PRINSmodellen för bättre arbete med skolfrånvaro

PRINSmodellens sprids och uppskattas i skolor och hos huvudmän allt eftersom representanter tar del av den via kurser, föreläsningar, workshoppar och utvecklingsarbete. Grundbultarna, till exempel Analysblomman, Allvarlighetsbollarna, Typrutorna är uppskattade för sin enkelhet och användbarhet. Modellens grundbultar, strukturerade, datadrivna arbetssätt och idéer om roller och forum med mera används som de är, i delar eller modifierat.

Internationellt

2022 var ett spännande år. På våren fick Aggie tillfälle att presentera PRINSmodellen i ett webinarium för IFIP (International Forums of Inclusion Practioners). Spännande att få kommentarer och tankar från hela världen. I oktober blev Aggie accepterad talare på INSA:s årliga konferens (International Network for School Attendance, där Aggie var aktiv under 2020-2022, numera medlem). Det blev många positiva kommentarer när PRINSmodellen presenterades och det knöts flera kontakter med forskare och ”practioners”.

Vill du veta mer om PRINSmodellen?

Då tar du kontakt med oss via