Vad är PRINSmodellen?

Vad är PRINSmodellen? Jo, det är ett strukturerat sätt att arbeta med skolfrånvaro. Ett stöd för att tidigt identifiera frånvaro i riskzonen för problematisk skolfrånvaro, men också att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. PRINSmodellen har

  • en samling grundläggande synsätt på skolfrånvaro, grundbultar, tydliggjorda med illustrationer och förklarande namn. Stort fokus på systemstödet och digitala lösningar.
  • ett strukturerat arbetssätt, från tidig identifiering till uppföljning av insatser.
  • en enkel projektmodell för att lyckas med er satsning på reviderat eller nytt arbetssätt med skolnärvaron.
  • en uppsättning roller, forum och mätpunkter för förvaltning av er satsning på ert arbete med skolfrånvaro. För att det ska bli bestående.

Ta hela, delar eller variera

Det bästa med PRINSmodellen är att den så klart står för sig själv. Men det går utmärkt att bara ta någon del. Sen kan man förstås bara ta bitar av delarna eller mest inspireras. Den är flexibel!

Vad är PRINSmodellen?

Ja, det är förstås lite mer än vad du hittar här i inlägget. Så vi bjuder in dig att läsa mer om PRINSmodellen här. Men alla detaljer finns förstås inte heller där, för vi vill ju att du blir nyfiken på att anlita oss på något sätt eller gå vår kurs i att arbeta strukturerat med skolfrånvaro och PRINSmodellen. Här kan du läsa mer om vad vi kan göra för er i jobbet.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *