Kurs om skolfrånvaro och skolnärvaro

Kurs om skolfrånvaro och skolnärvaro. Vi har fokus på hur man arbetar strukturerat att bryta skolfrånvaro och främja skolnärvaro, från tidig identifiering via effektiva utredningar till uppföljning och faktiska resultat!

I februari drar vi igång nästa omgång av vår populära kurs. Det innebär fyra eftermiddagar, sprida över vårterminen så vi hinner gå hem och testa, reflektera och ta tillbaka tankar till kursen, kursledaren och inte minst övriga kursdeltagare. Alltså, learning by doing.

Kurs om skolfrånvaro och skolnärvaro

Vi varvar föreläsning, diskussioner och gruppövningar. Dessutom tar du med dig något att testa till nästa gång, stort eller smått. På så sätt lär vi oss och skapar varaktig förändring. Små, görbara förändringar.

Kursledare: Aggie Öhman

Kursledare är Aggie Öhman med lång erfarenhet av att leda och arbeta med förändrat arbete för ökad skolnärvaro och minskad skolfrånvaro. Hon har skrivit böcker och rapporter, föreläst, utbildat och konsultat i hela Sverige sen över 10 år. I år har hon även medverkat i två internationella events. Dessutom är hon grundare av Prestationsprinsen och har tagit fram PRINS-modellen, PResent IN School som kursen bygger på. Men modellen går utmärkt att kombinera med andra arbetssätt och rutiner. Välkomna till vår kurs om skolfrånvaro och skolnärvaro.

Fakta, kurs om skolfrånvaro

Var: Zoom
Datum: 2/2, 9/3, 29/3, 17/4
Tid: kl 14 – 17.30
Kostnad: 3 850 kr exkl. moms, 2 900 kr om anmälan före 23 december.
Målgrupp: Alla som möter barn och unga som riskerar eller har upprepad eller längre skolfrånvaro. Dvs. skolpersonal: pedagoger, mentorer, extra resurser, personal inom elevhälsan, skolledning; personal inom utbildningsförvaltning eller centrala funktioner hos fristående huvudmän; inom olika delar av socialförvaltning; inom vården t.ex. första linjen, BUP, HAB och många fler. Föräldrar och anhöriga hänvisas hit.
Frågor och funderingar: info [at]prestationsprinsen.se eller o7o553 85 48
Kursledare: Aggie Öhman (Aggie på Linkedin), författare till Skolans tomma stolar och boken Prestationsprinsen med lång erfarenhet av utbildning och verksamhetsutveckling kring skolfrånvaro.
Mer info och anmälan

Kommentarer från deltagare

En konkret och uppskattad kurs i att arbeta med skolfrånvaro och skolnärvaro.

Du [Aggie] är fantastiskt engagerad och engagerande.

Bra kurs, väldigt inspirerande.

Kursen sätter i gång många tankar och ger mersmak och nyfikenhet. Tar direkt med mig saker att göra annorlunda.

Aggie ger med PRINSmodellen enkla, men effektiva verktyg. Vissa saker har vi börjat med direkt, andra kräver lite planering.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *