Vi arbetar på uppdrag åt er för att skapa en mer tillgänglig verksamhet, det kan till exempel röra barn & unga som tänker annorlunda och därmed är svåra att nå, det kan vara frågor kring psykisk ohälsa och förstås skolfrånvaro och så kallade hemmasittare.

Vi erbjuder också kurser och konferenser som behandlar strukturerat arbete med skolfrånvaro och hemmasittande elever. De finns både på strategisk och operativ nivå, det vill säga med fokus på skohuvudmannens arbete och ansvar, samt de som mer behandlar det dagliga arbetet med frånvaro ute på enskilda skolor.