Målgrupp, syfte och upplägg

Konferensen vänder sig till beslutsfattare, ledningsfunktioner och andra centrala funktioner från förskola till gymnasium, socialförvaltningar och andra aktörer runt skolan.

Elevers närvaro är grundläggande för måluppfyllelse i skolan. Skolans arbete behöver organiseras så att frånvaro uppmärksammas snabbt. Genom att systematiskt främja närvaro kan man som huvudman undvika stora kostnader för åtgärdande arbete. Närvaro och genomförd skola är en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, studieavbrott och arbetslöshet.

Konferensen erbjuder föreläsningar med exempel, metoder och modeller baserade i forskning och beprövad erfarenhet. Den ger tillfälle till reflektion över nuvarande arbetssätt och förändringsbehov. Det kommer också att finnas tid till frågor.

På programmet

Grunderna för närvaroarbete – olika former av frånvaro, orsaker,  samt konsekvenser av frånvaro.

Huvudmannens strategiska arbete med frånvaro – en modell för helhetssyn och organisation med rutiner för upptäckt, utredning och uppföljning.

Hur man kan främja närvaro – goda exempel grundade på forskningsstöd för insatser inom och utanför skolan.

Juridiken kring skolfrånvaro –  ansvarsfördelning mellan hemkommun, skolhuvudman, vårdnadshavare och rektor vid omfattande frånvaro. Vad är hemundervisning enligt skollagen? Bestämmelserna om vite mot vårdnadshavare och skolhuvudmän.

Samverkan – erfarenheter och modeller för att samverka.

Föreläsare och konferensledare

Malin Gren Landell, forskare och psykolog, tidigare regeringens särskilda utredare av skolfrånvaro och ansvarig för SOU Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Aggie Öhman, civilekonom, föreläsare, utbildare, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan. Grundare av Prestationsprinsen.

Vi bjuder också in gästföreläsare inom intressanta områden som skoljuridik och goda exempel.

Intresserad?

Just nu har vi inget datum för när vi genomför konferensen nästa gång, men förmodligen under 2020.

Vill du inte missa denna konferens när vi genomför den nästa gång? Mejla intresse till info@prestationsprinsen.se