Skolproblem, dataspel och hur man når ungar som tänker annorlunda, det är de teman vi brukar ha på våra föräldrakvällar. Vi kommer att bestämma tid och plats för våren 2020 senast i början av januari. Det går även bra att höra av sig så kommer vi till er församling, kommuns anhörigstöd, skola, förening eller verksamhet. Då kan vi också erbjuda varianter av dessa kvällar eller en helt efter era önskemål i Prestationsprinsens anda. Hör av er!

Hjälp! Skolan fungerar inte för mitt barn

För dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet. För dig som undrar om ditt barn är sjukt eller om det är något annat. Får du inte den respons du önskar från skolan? Vill ditt barn inte gå till skolan? Går ditt barn inte dit? Har det blivit hemmasittande?
Du får kunskap och redskap för din samverkan med skolan. Innehåller bl.a. genomgång av risk- och skydds-faktorer, en introduktion till skollagen och vad du kan göra hemma för att orka mer.

gaming-e1549918299918.jpeg

Hör en gamer om dataspel, e-sports och gamingkultur

Många barn och unga, speciellt de med omfattande skolfrånvaro hänger på nätet och har ofta ett fungerande socialt liv där. Vad gör de på nätet? Sunami (WoW). även Suvami (LoL). föreläser om e-sports och gaming. En helt ny värld kommer att öppna sig för er. Både digitalt och IRL, eftersom kunskap  kan underlätta samtal med era ungdomar. Och ger större chans till att sätta gemensamma regler och tider.

Att nå barn och unga som tänker, känner och gör ”annorlunda”

Många kämpar för en fungerande vardag. Mycket bråk och mycket som blivit svårt?
Det är svårt då koncentrationsförmågan, impulskontrollen, förmågan att organisera och planera, komma igång, sluts med mera inte fungerar som vi vuxna skulle önska.
Vi ger dig konkreta tips utifrån situationer som ofta är svåra t.ex. mornar, dataspel, sovtider, skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, efter lov, semestrar, släktmiddagar, hygien, klippa håret, ljud och lukter… Eller det du vill tala om!

Anmälan föräldrakvällar

Anmälan öppnar när vi bestämt datum och plats för våren 2020:s föräldrakvällar.