Två dagar om effektiva arbetssätt med problematisk skolfrånvaro på skolnivå. Aggie Öhman har arbetat i många år med att stötta och utbilda skolor och förvaltningar i att utveckla sina frånvaro-rutiner..
 

Stora härliga konferenser i all ära, men det är i de små sammanhangen det finns tid till diskussion och erfarenhetsutbyte som ger bestående resultat.  Få deltagare ger tid att ta upp både era funderingar och tankar om enskilda elever och om vilka förändringar ni behöver göra i ert arbete i stort med frånvaro.

Så passa på, anmäl er tidigt till lägre kostnad till våra kursdagar. Du hittar anmälan längst ner på sidan. Välkomna!

De här dagarna är för yrkesverksamma, är du förälder eller närstående, kolla in våra kvällar för er!

Röster från tidigare deltagare

”Den här kursen håller så hög kvalitet, jag är imponerad”

”Tycker Aggie visar på stor kunskap och ett stort engagemang, hon är tydlig och upplägget är kanonbra”.

15/4 – Identifiering och utredning av problematisk skolfrånvaro

  •  Vilka är ni och vad brottas ni med för att tidigt upptäcka och effektivt utreda frånvaro? 
  • Introduktion av Prestationsprinsens modell för arbete med skolfrånvaro.
  • Vad behöver vara på plats för att tidigt identifiera frånvaro och snabbt sätta in insatser.
  • Att utreda frånvaro är svårt och vi ser att det ofta brister. Därför går vi igenom risk och skyddsfaktorer till just frånvaro, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser och åtgärder.

16/4 – Öka närvaro, bryta frånvaro och uppföljning av frånvaroarbete 

  •  Vi talar om smarta strategier för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande, känna sig motiverade, engagerade och inkluderade.
  • En bra uppföljning ger oss underlag för att ta bättre grundade beslut om pågående insats. Vi talar både om vad och hur vi kan göra.

Vår modell en och kursen kopplar till forskning och goda exempel. Det finns tid till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Fakta

Målgrupp; Vi tror på samverkan, kursen riktar sig kursen till alla som arbetar med hemmasittande barn och ungdomar: rektorer och skolledning, specialpedagoger, pedagoger, kuratorer, elevhälsan, psykologer, personal på kommuner t.ex. central elevhälsa, socialtjänst och fritidsgårdar, BUP och ungdomsmottagningar, vården, med flera.
När: 15 april kl. 9.30 – 17 och 16 april kl. 9 – 16.30
Kostnad
: Exklusive moms, inklusive fika och lunch

  • Anmälan före 27/3 – 3 800 kr
  • Anmälan 28/3 – 3/4 – 4 300 kr
  • Anmälan från och med 4/4 – 5 100 kr

Var:  Centralt Stockholm 
Betalning: Betalning sker till bankgiro 5744-0497 eller swisha till 123 555 9141, Öhman Institutet. Ange namn & telefonnummer. Säg till om ni behöver kvitto. Om ni behöver en faktura tar vi en fakturaavgift på 100 kronor. Anger ni fel fakturaadress eller behöver påminnas om betalning tillkommer en administrationsavgift på ytterligare 100 kronor.
Villkor: Anmälan är bindande. Det går bra att skicka en kollega om man får förhinder. Kursen kan komma att ställas in om för få deltagare.
Arrangör: 
Öhman Institutet/Prestationsprinsen & vänner
Kursledare/kontakt: Aggie Öhman o7o 553 85 48,  info[at]prestationsprinsen.se

Anmälan kursdagar problematisk skolfrånvaro