Vi har i höst en specialkurs i samarbete med Eva Elg, specialpedagog i Landskrona. Kursen leds av Prestationsprinsens Aggie Öhman som arbetat i många år med att utveckla verksamheters arbete med skolfrånvaro. Eva har också lång erfarenhet av arbete med problematisk frånvaro i skolan.  Kursen genomförs på mysiga Bed and Breakfast i Vejbyslätt inte långt från Helsingborg. Där finns även ett par rum för övernattning.

Prestationsprinsens modell för arbete med skolfrånvaro

Första dagen, 7 november arbetar vi med Prestationsprinsens modell för ett strukturerat arbete med skolfrånvaro och hemmasittare. Ni kommer att få med er konkreta verktyg som ni kan implementera i ert eget arbete.

7/11 Förmiddag – Identifiering och utredning av problematisk skolfrånvaro

  • Vilka är ni och vad brottas ni med för att tidigt upptäcka och effektivt utreda frånvaro?
  • Introduktion av Prestationsprinsens modell för arbete med skolfrånvaro.
  • Vad behöver vara på plats för att tidigt identifiera frånvaro och snabbt sätta in insatser.
  • Utredning av frånvaro är svårt och vi ser att den ofta brister. Därför går vi igenom risk och skyddsfaktorer till omfattande frånvaro, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser och åtgärder.

7/11 Eftermiddag – Öka närvaro, bryta frånvaro och uppföljning

  • Vi talar om smarta strategier för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande, känna sig motiverade, engagerade och inkluderade.
  • En bra uppföljning ger oss underlag för att ta bättre grundade beslut om pågående insats. Vi talar både om vad och hur vi kan göra.

Under hela dagen kopplar vi till framgångsrika metoder och projekt. Det kommer att finnas tid till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

8/11 Förmiddag – workshop

Halva gruppen arbetar med Aggie Öhman och utvecklar era arbetssätt och rutiner. Den andra gruppen arbetar med Eva Elg och konkreta elevfall ni brottas med.

8/11 Eftermiddag – fortsättning workshop

Vi byter grupper.

Fakta

Målgrupp; Vi tror på samverkan, därför riktar sig kursen till alla som arbetar i sin yrkesroll med hemmasittande barn och ungdomar: rektorer och skolledning, specialpedagoger, pedagoger, kuratorer, elevhälsan, psykologer, personal på kommuner t.ex. central elevhälsa, socialtjänst och fritidsgårdar, BUP och ungdomsmottagningar, vården, med flera.
Kostnad : Pris, exklusive moms:

Anmälan före 15/10 – 3600  kr
Anmälan 16/10 – 1/11 – 4 200 kr
Anmälan från och med 2/11 – 5 000 kr

Var: Vejbyslätts Bed and Breakfast, karta
När: 7/11 9.30 – 17.00 och 8/11 9.00 – 16.30
Betalning
: Betalning sker till bankgiro 5744-0497 eller swisha till 123 555 9141, Öhman Institutet. Ange namn & telefonnummer. Säg till om ni behöver kvitto. Om ni behöver en faktura tar vi en fakturaavgift på 100 kronor. Anger ni fel fakturaadress eller behöver påminnas om betalning tillkommer en administrationsavgift på ytterligare 100 kronor.
Villkor: Anmälan är bindande. Det går bra att skicka en kollega om man får förhinder. Kursen kan komma att ställas in om för få deltagare.
Arrangör: Öhman Institutet/Prestationsprinsen
Kursledare/kontakt: Aggie Öhman 070 553 85 48, info[at]prestationsprinsen.se

Anmälan