Vi stöttar er i ert arbete med skolfrånvaron

Vi kan på olika sätt gå in och stötta er i att ta fram fungerande eller vidareutveckla rutiner för ert arbete med skolnärvaro och skolfrånvaro. Vi har många års erfarenhet och är specialiserade på utveckla verksamheter och arbetssätt för skolfrånvaro på huvudmanna- och skolnivå.

Vi har utvecklat en modell för ett strukturerat, proaktivt och personoberoende arbetssätt, från identifiering till uppföljning. Vi ser alltför ofta att elever kan gå under radarn trots att det finns bra rutiner. Det beror på att de inte efterlevs av alla skolor och all personal. Vår modell fångar detta. Man behöver inte implementera vår modell fullt ut, det går bar att inspireras och komplettera sina egna rutiner med delar av modellen.

Hur vi gör det

Vi tar olika roller i varierande omfattning för att stötta er i ert arbete med skolnärvaro och frånvarorutiner

  • Process- eller projektledning för att ert arbete ska löpa på och nå målen i tid, ni står för själva arbetet
  • Handledning och expertstöd till er i ert arbete med detta
  • Ta ansvar för att utforma nya eller revidera  rutiner och arbetssätt för skolfrånvaro i samarbete med er