Prestationsprinsen handlar om våra barn och unga. Vi vill visa på den makt vi vuxna har. Som barnen i god tro ger oss. Och som vi kräver. Men vi har inte alla svar. Vi prioriterar inte alltid rätt. Vi är ofta okunniga och för snabba att döma.

Prestationsprinsen är ett barn eller en ungdom som vill väl, vill lyckas i skolan och livet. Men som för ofta blir sviken av oss vuxna; oförstående lärare, stressade föräldrar, trötta tjänstemän, desillusionerad vårdpersonal och socialarbetare. Ja, då är det inte alltid så lätt att vara prestationsprins. Vare sig man är tjej eller kille, ung vuxen eller barn. Och vi vuxna är förvånansvärt dåliga på att se detta. Trots att flickorna säger att de mår dåligt och killarna bokstavligen skriker högt och slåss vilt för sina behov…

Prestationsprinsen hoppas bidra med lite vuxen ödmjukhet och reflektioner kring våra älskade ungars behov och beteenden.