Upp till 18 – fakta och statistik om barn och ungdom

Barnombudsmannen och SCB presenterade viktig statistik om barn och ungdomar i förra veckan.
Det kunde gärna funnits lite mer statistik om barn med funktionsnedsättningar och då kanske framförallt neuropsykiatriska, som vi vet missförstås, ofta misslyckas i skolan och ofta drabbas av psykisk ohälsa pga bristen på förståelse och anpassningar.
Under avsnittet om psykisk

Läs mer

En avhandling om att det inte är barnets fel…

Det är härligt när forskningen kommer fram till det många av oss redan vet. Inte minst Drottningen. Men det är ju skönt att kunna använda det populära ordet ”evidensbaserat” om sin kunskap. Om att det aldrig är barnet det är fel på och att det ofta bara krävs små insatser för

Läs mer

Oförstådda, hyssjade prinsar blir glada prinsar!

Den här Prestationsprinsen är fem år och går på dagis, ny avdelning, mellanbarnsavdelning. En dag vill han inte gå in på avdelningen. Han är en lugn prins som aldrig har älskat dagis, men ändå tyckt det är OK, men han behöver mycket tid för sig själv och funderartid efter dagis och

Läs mer

Ett bra samtal? Om en EVK, elevvårdskonferens

Det var en gång en elevvårdskonferens – igen… Drottningen suckar inombords. Åter sitter de där med rektor, specialpedagog och mentor. Inte skolläkaren, hon är inte insatt och har inte tid. Någon skolpsykolog eller kurator finns inte. I dag är ingen från BUP med. De tycker skolan borde förstått Prestationsprinsens behov vid

Läs mer

IUP och åtgärdsprogram för Prestationsprinsen

I dag är Drottningen lycklig, så lycklig som bara en som varit riktigt bedrövad över något, kan bli då det äntligen fungerar.
Den här Prestationsprinsens skola förstår och förmår. Förstår hans svårigheter och hans behov och som förmår ge det särskilda stöd han har rätt till.
Nu sitter hon med en

Läs mer

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Nu är det tungt för många elever. Mörkret som smugit på oss på mornarna och allt tidigare på kvällarna tar energi och utvecklingssamtal pågår. Novemberlovet kanske vred dygnet fel.
Och för en del kanske det är nu det upptäcks att eleven är i behov av särskilt stöd. Då ska de

Läs mer

Dagens Nyheter: Jämställdheten haltar i skolan

I DN i dag (12/11) skrivs det om jämnställdhet i skolan. Artikeln inleds ”Jämställdheten haltar, och det är inte bara flickorna som påverkas negativt.”  Nähä!?
Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) konstaterar ” … Många människor tror att jämställdhet bara handlar om kvinnors makt men det finns även strukturer som missgynnar pojkar”. Nähä!?

Läs mer

Livskunskap ger Prestationsprinsen problem

Drottningen hör något från Prestationsprinsens sovrum. Men – han gråter. Hon skyndar in, stryker hans hår, frågar vad som hänt.
Först säger han inget. Sen att han drömt, tror han. Han berättar om lektionen i livskunskap de haft. Det handlade om en butiksägare som råkade ut för ett brutalt rån,

Läs mer

Livskunskap i skolan

Utbildningsradions Skolfront tog den 14/10 upp frågan om livskunskap på schemat (en uppföljning den 28/10). En rad bra frågor ställdes. Vad innehåller det? Det finns inte nationella riktlinjer. Ingen läroplan. Vilka metoder används? Är de forskníngsbaserade, eller evidensbaserade som proffsen säger? Varför ”tystnadsplikt”?
Det mycket vanliga SET-programmet granskades och fick underkänt, främst pga. de

Läs mer

Flickor och pojkars psykisk hälsa och ohälsa i skolan

Det här blir lite tungt. Men häromdagen (3/11) publicerade DEJA (delegationen för jämställdhet i skolan) på uppdrag av utbildningsdepartementet två forskningsrapporter om psykisk hälsa, och ohälsa, och skolan. Det syns inte mycket om detta viktiga arbete i media, detta är bara två rapporter i raden av redan framtagna och kommande.

Läs mer