I tidskriften Kvartal om skolfrånvaron

I tidskriften Kvartal om skolfrånvaron: Inga reaktioner på de skrämmande höga antalet frånvarande elever i svensk grundskola. Vi har skolplikt för att… ja, varför då? För vi tror att barn lär sig bäst i skolan, men vi bryr oss inte om i vilken mån de är där! Vår Aggie Öhman skrev den 5 oktober 2021 en artikel i Tidskriften Kvartal
med anledning av Skolverkets nationnella kartläggning av elevfrånvaron
i Sverige: All skolfrånvaro kan vara av ondo. Den finns också som podd på Spotify.

Oroande antal frånvarande elever

Det är skrämmande siffror, närmare 160 000 av våra en miljon grundskoleelever har en problematisk skolfrånvaro. Under pandemin var motsvarande siffra en kvarts miljon. Skolverket har mätt andelen elever med en skolfrånvaro över 15 procent. Internationellt mäter många från 10 procent. Skolverket frågade efter siffror som många skolor och huvudmän inte kunde få fram. Mörkertalet är därför förmodligen högt.

13 000 elever är borta mer än halva skoltiden, ungefär lika många vare sig
pandemi eller inte. Det är mycket i ett internationellt perspektiv, men framförallt är det många ungar som inte får sin rätt till utbildning. Ingen politiker har reagerat. Ingen media mer än Kvartal tar upp det. Skolverket har smugit upp den på sin sajt, ingen pressrelease, ingen nyhet.

Vi har skrivit två tidigare blogginlägg om rapporten. Ett handlar om det som är bra med kartläggningen. Det andra tar upp det som behöver bli bättre om vi ska få till relevant regelbunden nationell statistik.

I tidskriften Kvartal om skolfrånvaron

Nej, nu tar vi tag i det här. För det är skam att vi inte bryr oss om i vilken mån våra barn & unga förmår, vill, klarar, kan, tycker det är relevant, hamnat i annat än att, vara i skolan! För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *