Två heldagar om problematisk skolfrånvaro, våren 2019

Stora härliga konferenser i all ära, men det är i de små sammanhangen det finns tid till diskussion och erfarenhetsutbyte som ger bestående resultat.  Få deltagare ger tid att ta upp både era funderingar och tankar om enskilda elever och om vilka förändringar ni behöver göra i ert arbete i stort med frånvaron. Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

Passa på, anmäl er tidigt till lägre kostnad. till en eller båda dagarna.

Identifiering och kartläggning av skolfrånvaro
27 mars, 9.30 – 17

 • Vad behövs vara på plats för att tidigt upptäcka och effektivt utreda frånvaro?
 • Introduktion av Prestationsprinsens modell för arbete med skolfrånvaro.
 • Hur kan vi tidigt identifiera frånvaro sätta in insatser.
 • Vi går igenom risk och skyddsfaktorer till omfattande frånvaro, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta insatser och åtgärder.

Ökad närvaro,bryta hemmasittande och uppföljning
28 mars, 9.30 – 17

 •  Vi utgår från Prestationsprinsens modell för arbete med skolfrånvaro.
 • Vad behöver vara på plats för att bryta frånvaro och följa upp för bestående förändring?
 • Vi talar om smarta strategier för att elever ska kunna öka sin närvaro/bryta hemmasittande, känna sig motiverade, engagerade och inkluderade.
 • En bra uppföljning ger oss underlag för att ta bättre grundade beslut om pågående insats. Vi talar både om vad och hur vi kan göra.

Fakta

Målgrupp:Vi tror på samverkan, därför riktar sig kursen till alla som arbetar i sin yrkesroll med hemmasittande barn och ungdomar: rektorer och skolledning, specialpedagoger, pedagoger, kuratorer, elevhälsan, psykologer, personal på kommuner t.ex. central elevhälsa, socialtjänst och fritidsgårdar, BUP och ungdomsmottagningar, vården. med flera.

Kostnad : Priser exklusive moms:

 • Anmälan innan 28/2 – 1 800 kr/dag
 • Anmälan 1/3  – 13/3 – 2 100 kr/dag
 • Anmälan från 14/3 2 700 kr/dag

Plats: The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm
Arrangör: Öhman Institutet/Prestationsprinsen
Kursledare/kontakt: Aggie Öhman o7o 553 85 48,  info[at]prestationsprinsen.se
Mer information om kursdagarna och anmälan

 

 

Aggie

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *