Tips! Inspirerande föreläsare om problematisk skolfrånvaro och “hemmasittare”

Föreläsning med Prestationsprinsen

Föreläsning om problematisk
frånvaro och “hemmasittare”

Aggie Öhman är en inspirerande talare med lång erfarenhet av problematisk skolfrånvaro och “hemmasittare”. Hon ger er idéer så ni kommer vidare och talar gärna och insatt om:

  • Systematiska arbetssätt och digitalisering av arbetet med frånvaro som huvudman, kommunal förvaltning eller skolledare.
  • konkreta tips om hur frånvaroarbetet kan bli en del av det övriga arbetet inom elevhälsan och det systematiska kvalitetsarbetet.
  • förbättra arbetet i närvaroteamet, resursteamet, elevhälsoteamet eller vem det är i er verksamhet som möter “hemmasittare” och elever med omfattande frånvaro
  • Aggie talar både om förebyggande arbete, hur man identifierar och kartlägger frånvaro och viktiga delar i arbetet då det redan har blivit problematisk frånvaro eller till och med hemmasittande.

Bokning 

Välkomna att boka via info @ prestationsprinsen.se eller ring Aggie på o7o 553 85 48.

Om Aggie Öhman

prestationsprinsen_aggie_ohman02
Aggie driver Prestationsprinsen, är civilekonom och efter att ha arbetat länge inom tillgänglig kommunikation vidareutbildade hon sig i specialpedagogik och psykologi. Detta ledde till arbete med bl.a. tillgänglig skola. Fokuserar sen många år på  problematisk skolfrånvaro, leder kurser, föreläser, handleder och är författare till den uppmärksammade rapporten “Skolans tomma stolar, om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan”.

 

Om man vill veta ännu mer om Prestationsprinsen och Aggie

I september lanserade vi  Skolans_tomma_stolar_om_franvaro_i_grundskolan.  Aggie Öhman är rapportförfattare och den är framtagen av den idella föreningen Prestationsprinsen & vänner med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet. I den har vi genom TNS Sifo tagit fram en rad intressanta fakta om frånvaron i Sveriges grundskolor. Bl.a. har vi kunnat estimera den totala frånvaron i grundskolorna. 70 000 elever har en frånvaro på över 10%, av dem har ca 18 000 mer än 20 % frånvaro (beräknat från kommunernas svar i vår undersökning). Mer om lanseringen den 13 september.

I rapporten efterfrågar vi nationell statistik, lyfter att giltig frånvaro också kan vara omfattande och bli problematisk, att frånvaron ökar med ålder och storlek på skolan och kommunernas ansvar, inte bara som huvudmän, utan för alla barn i kommunens rätt till utbildning och mycket mer! Läs mer här.

Aggie skrev en debattartikel i juni i Dagens Samhälle ihop med Skandias hållbarhetschef Lena Hök och Nina Sanandaji, debattör och författare in för Almedalen. Där presenterade Prestationsprinsen en delrapport på ett seminarium ihop med Idéer för livet.

I Almedalen tog SVT Nyheter kontakt med oss och det resulterade i ett inslag i alla nyhetsinslag den dagen vi lanserade delrapporten. Vid lanseringen gjorde P1 morgons två inslag. lyssna gärna där det står Först i nian… där intervjuas Aggie Öhman.  Ekot hade också två inslag, ett på morgonen och ett vid lunch. Men det vi är mest stolta över är att vi finns refererade till och citerade på många ställen i den utredning regeringen låtit göra om problematisk skolfrånvaro, SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

Annat vi gör

Kurs/nätverk om elever med problematisk skolfrånvaro 
Vi ger terminskurser och ibland intensivkurs i kursen/nätverket Professionella i samverkan för hemmasittare. Interaktiv, bygger på deltagarnas utmaningar i vardagen, gästföreläsare som är experter på sina områden och mycket diskussioner så deltagarna lär av varandra och bygger nätverk för framtiden.

Hemmasittardagen
Hemmasittardagen är en årlig konferens. Det är en temadag kring problematiska frånvaro och vi vänder oss till alla som möter barn och unga med denna problematik, skola, kommun, vården, dagliga verksamheter, organisationer och inte minst föräldrar. En mycket uppskattad och prisvärd dag. Vi gör dagen och proffs, föräldrar och ungdomar föreläser. ideellt Nästa temadag blir den 3 maj 2017.

Aggie kan anlitas som konsult.
Specialiteten är att bygga upp arbetssätt/processer. även digitaliserade, ge föreläsningar/utbildningar/workshops om elever med problematisk frånvaro.

Blogg och sociala medier
Prestationsprinsen finns som blogg, facebooksida och på twitter.

Aggie

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *