Argument för statistik om skolfrånvaro på nationell-, kommunal- och skol-nivå

20160912_140944
Hösten 2016, lika aktuell nu som då, släppte Prestationsprinsen en rapport om skolfrånvaro i grundskolan ” Skolans tomma stolar, om skolfrånvaro och kommuner och skolors arbete med frågan” författad av vår egen expert på skolfrånvaro, Aggie Öhman. Där konstateras att drygt 50 procent av Sveriges kommuner samlar in och analyserade frånvarostatistik, motsvarande siffra var 80 procent för skolorna. Ingen statistik om frånvaro samlas på nationell nivå av t.ex. Skolverket. Vi konstaterar också att ca 70 000 elever verkar ha en omfattande frånvaro.

Så det är många skolor och många kommuner som inte arbetar utifrån statistik i sin uppföljning och i sitt arbete med frånvaro. En slutsats och rekommendation i vår rapport är att det borde samlas in statistik på nationell nivå, ja, på alla nivåer. Regeringens utredare Malin Gren Landell kom till samma slutsats i SOU:n Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, som lämnades till regeringen i januari. Vi hoppas att alla remissinstanser inser detta också och rekommendera att vi börjar samla in frånvarostatistik strukturerat.

saknad-uppmarksamma-elevers-franvaro

Behövs statistik? Är det inte bara ytterligare pappersarbete?

Det finns ett visst motstånd mot mer ”administration”. Men vad som är onödig administration och vad som är effektiv och användbar dokumentation, beror helt och hållet på hur den används.

Inget nytt – redan idag ska det registreras frånvaro vid varje lektion. Det görs också i de flesta svenska klasssrum (även om det kan vara stor variation i rapporteringsgrad mellan olika lärare och skolor). Men den aggregeras inte och analyseras inte i alla skolor och kommuner, samt inte alls på nationell nivå. Det blir inte mer arbete för den enskilde läraren.

Vad ska man ha närvarostatistik till?

  • Insamling och analys av närvarostatistik, är ett sätt att få en komplett bild av nuläget i skolor och kommuner.
  • Med statistik kan vi se hur frånvaron förändras över tid på alla nivåer, individ, verksamhet, huvudman, kommun…
  • Vi kan få en bild av hur skolfrånvaron varierar i olika områden och skolor.
  • Vi kan på analysera statistiken dvs frånvaron och se mönster hur den hänger ihop med vissa skolor, dagar, pedagoger,  arbetslag… Här har vi stor kompetens och kan hjälpa er att bygga upp bra rapporter och föreslå insatser och förändringar.
  • Frånvarostatistik är  ett verktyg, ett medel för att målstyra och följa upp om mål nås, att insatser är effektiva (eller inte…). Detta borde vara till nytta i kommuner, huvudmäns och skolans dagliga arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet. Prestationsprinsen kan hjälpa er med uppföljning av projekt och insatser.
  • Det har visat sig att insamling och analys av skolfrånvarostatistik är förebyggande i sig. Även om inga andra insatser görs verkar medvetenheten minska frånvaron.

Vi behöver få kontroll på frånvaron och om de insatser som görs förändrar situationen till det bättre. Dvs det handlar om att upptäcka ökande frånvaro med en gång och det ska inte gå så långt att elever är hemma i år sk. hemmasittande eller hemmasittare  Vi behöver statistik, för våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Vill ni bli bättre i ert arbete med frånvaro?
Kolla in våra tjänster .

 

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *