En tredje kränkning? Först bli mobbad, sen skuldbelagd av lärarna och sist men inte minst försvarar fackförbunden lärarna som inte gör vad de ska med att säga att det gör de visst!?

”När vi analyserar våra kontakter med barn och unga kring mobbning ser vi att många har sökt hjälp mot mobbningen hos en lärare på skolan, men inte blivit tagna på allvar, eller så har den vuxna förminskat problemet. Det är heller inte ovanligt att lärare själva kränker genom att lägga över ansvaret på den som mobbades.”

Så skriver Göran Harnesk, generalsekreterare Barnens rätt i samhället, Bris i Svenska Dagbladet den 19 augusti under rubriken ”Vuxna väljer att titta bort”. Hans artikel bygger förstås på fakta och erfarenheter från Bris mångåriga historia.

”De vuxna i skolan befinner sig i en social miljö, där de lever i starka nära relationer med sina elever och dras in i deras konflikter och de blir självfallet känslomässigt engagerade. Det gör att de blir partiska när de gör sina analyser av hur eleverna interagerar med varandra. De vuxna står eleverna för nära för att se klart. ”

Skriver Roland Sennerstam, docent, specialist i pediatrik, före detta skolläkare i Svenska Dagbladet den 18 augusti under rubriken ”Lärarna gör mobbingen värre”. Även han bygger förstås sin argumentation på många års erfarenhet, i hans fall som skolläkare.

Och vad svarar Eva-Lis Sirén ordförande i Lärarnas Riksförbund och Mette Fjelkner ordförande i Lärarförbundet i sina repliker? Jo, att det är inte sant, alla, ja möjligen bara nästan alla lärare tar tag i mobbningen på ett bra sätt! Mette går så långt som att tillstå att det finns lärare som inte lever upp till den yrkesetik som krävs (och det är ju hedervärt att erkänna!). Framförallt passar de på att ta vuxenperspektivet och påpeka lärarnas hopplösa arbetssituation… Och om detta sker som faktiskt inte alls sker så beror det på andra. Men! Det är väl helt uppenbart att det brister, erkänn det! Ta tag i det i era förbund, lärare får inte välja att titta bort och göra situationen värre! Ni är delansvariga för det som händer i egenskap av ordförande. Förneka hjälper inte en enda unge!

Men är detta kanske en tredje kränkning av dessa elever. Först mobbas de, sen tar inte lärare och vuxna i skolan ansvar, utan skuldbelägger dem och sen går deras fackförbund ut och säger att Bris och skolläkare har fel dvs. att barnen har fel…

Hur vore det med lite mer vuxen ödmjukhet och lite större respekt för våra älskade ungar. Måste vi alltid sätta oss vuxna i centrum och försvara oss i varenda debatt.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *