Endagskurser/workshops 9 och 10 okt om problematisk skolfrånvaro

Vi har platser kvar!

Har ni hemmasittare eller elever med stor frånvaro? Har ni koll på ändringarna i skollagen från 1 juli om skolfrånvaro? Bland annat skyldigheten att utreda skofrånvaro?

Stora härliga konferenser i all ära, men det är i de små sammanhangen, då det finns tid till diskussion och erfarenhetsutbyte som resultatet blir bestående. Vi har få deltagare, det ger tid också till att ta upp både era funderingar och tankar kring enskilda elever och ert arbete i stort med frånvaron.

Välkomna!

9 oktober – Identifiering & kartläggning

  • Dagen handlar om hur vi förbättrar vårt arbete med identifiering och kartläggning av skolfrånvaro. Vi tar avstamp i Prestationsprinsens modell för effektivt arbete med problematisk skolfrånvaro.
  • Vi går igenom vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera skolfrånvaro och snabbt sätta in insatser.
  • Kartläggning av frånvaro är svårt och vi ser att den ofta brister. Därför går vi igenom risk och skyddsfaktorer för hemmasittande, samt hur vi kartlägger dessa för att hitta relevanta, ”rätt” insatser och åtgärder.
  • Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

10 oktober – Ökad närvaro & uppföljning

  • Dagen handlar om hur vi förbättrar genomförande och uppföljning i vårt arbete med skolfrånvaro. Vi tar avstamp i Prestationsprinsens modell för frånvaroarbete.
  • Vad behöver genomföras för att elever ska kunna öka sin närvaro, känna sig motiverade och inkluderade.
  • Om att bryta hemmasittande.
  • En bra uppföljning ger oss underlag för väl grundade beslut under en pågående insats eller för att testa annat. Vi talar både om vad och hur vi kan göra.
  • Vi tittar på olika metoder och projekt, goda exempel.

Målgrupp: Alla som i sitt yrke möter skolfrånvaro: skola, vården, socialförvaltning m.fl.
Kostnad: Priserna är exklusive moms. Anmälan innan
15/9 – 1 790 kr/dag
Från 16/9 2 400 kr/dag

Plats och tid: Stockholm, 9.30 – 17.00
Villkor: Anmälan är bindande, det går bra att skicka en kollega om du inte kan komma. Vi kan behöva ställa in dagen om för få deltagare, meddelas senast 2 veckor innan.
Arrangör: Öhman Institutet och Prestationsprinsen
Kursledare/kontakt: Aggie Öhman, 070 553 85 48, info@prestationsprinsen.se
Anmälanhttps://prestationsprinsen.wordpress.com/hemmasittare/kurs-natverk/
Informationen som pdf: Prestationsprinsens kursdagar hösten 2018

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *