Ett bra samtal? Om en EVK, elevvårdskonferens

Det var en gång en elevvårdskonferens – igen… Drottningen suckar inombords. Åter sitter de där med rektor, specialpedagog och mentor. Inte skolläkaren, hon är inte insatt och har inte tid. Någon skolpsykolog eller kurator finns inte. I dag är ingen från BUP med. De tycker skolan borde förstått Prestationsprinsens behov vid det här laget…

Jaha, en uppföljning av åtgärdsprogrammet. Det börjar med en lång redogörelse om det som varit. Om en rad ”händelser”. Prestationsprinsen hade nog kunnat bidra med ett annat sätt att se på ”händelserna”. Men han orkar inte vara med. Sitta och höra sin lärare och andra tala om alla fel han gör och har. Nej, det kan man inte begära.

Ifall de nu ska tala om detta skulle Drottningen vilja veta vad som hände innan han slutade arbeta, innan han svor till, innan han vägrade vara med på friluftsdagen. Följdes åtgärdsprogrammet då tro? Hon tänker, hur var det nu igen, bygga på det som är bra och fungerar? Knappast…

Drottningen börjar sakta koka inombords. Tänk om mötet kunde få handla om de insatser vi kom överens om sist, om de genomförts, hur de fungerat, lärdomar från detta och vad gör vi nu.

Hon försöker sig på ett inlägg. Men hur har det gått med genomgångarna på mornarna för att öka förutsägbarheten och tryggheten, frågar hon.

Mentor Inga-Lill, avbryter – ja, det hjälper ju inte när han uppför sig som han gör. Han gör inte ett dugg på tiden för eget arbete. De får uppgifter att välja i precis vilken ordning de vill, de får disponera tiden som de vill så de kan jobba undan det de är bra på och ta sig mer tid. Vi har gått igenom varje morgon att han måste faktiskt jobba på tiden för eget arbete. Men han får inget gjort. Ingenting. Han måste ju faktiskt skärpa sig!

Drottningens tankar går tillbaka till åtgärsprogammet. T.ex. den här punkten:

  • Mål: Tydligare struktur
  • Hur: genomgång på morgonen där alla arbetsuppgifter för dagen bestäms, få eller inga val för Prestationsprinsen
  • Vem: Mentor
  • Uppföljning: Nästa EVK

Ja, men tanken var väl att han skulle slippa lägga upp arbetet på egen hand? Du skulle t.ex. ringa in vilka tal i matten och vilket arbetsblad han ska göra. Förbereda för avvikelser i schemat eller kommande händelser som friluftsdagar och teaterbesök? Han vill vara duktig, arbeta och delta, problemet är ju att han inte förmår.

Inga-Lill svarar, men vet du vad, jag har 30 barn att ta hand om. Jag har inte tid och möjlighet att göra specialinsatser och anpassningar för en enda elev! Det orkar jag bara inte. Jag ska jobba hela dagen, rätta prov och förbereda efter skolan, jag har dessutom fått ont i ett ben…

Drottningen svarar sammanbitet, men tyvärr märkbart irriterat, Inga-Lills arbetsbelastning kanske ni kan ta vid ett annat tillfälle? Hon tittar på rektorn och sedan mentorn. Det här mötet handlar ju om Prestationsprinsen.

En kort stund på slutet går man snabbt igenom vad som gjorts och de sista två minutrarna tecknar specialpedagogen ner några nya mål och åtgärder…

Aggie

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *