Föräldrakvällar och fortbildning/nätverk för professionella. Barn som tänker annorlunda och hemmasittare

Föreläsning med PrestationsprinsenAtt nå barn och ungdomar som tänker, känner och gör ”annorlunda”

Föreläsning för vårdnadshavare och anhöriga. Den ger tips och verktyg, utgår från konkreta situationer som skolavslutningar, schemabrytande aktiviteter, skolstart efter lov, semestrar, idrott, släktmiddagar, dataspel, sovtider, hygien, klippa håret, ljud och lukter osv. Ni känner igen situationerna om föreläsningen är rätt för er! Tar upp, men utgår inte från NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar.

Stockholm 3/11           Sundsvall 18/11           Linköping 2/12

Hjälp! Skolan fungerar inte för mitt barn

Föreläsning för vårdnadshavare och anhöriga som känner att ni saknar kunskap och redskap i er samverkan med skolan. Den riktar sig till er som har barn med en övermäktig skolsituation eller som har gett upp och stannar hemma, så kallade hemmasittare.

Stockholm 26/11        Sundsvall 19/11       Linköping 3/12

Läs mer om föräldraföreläsningarna

Kurs och nätverk:
Professionella i samverkan för hemmasittare

Kursen består normalt av fem tillfällen utspridda under en termin för att vi ska hinna reflektera över och använda det vi lär oss, ta med oss utmaningar tillbaka och på så sätt kompetensutvecklas långsiktigt. Nästa start januari 2016. Vi erbjuder också en intensivkurs för er som inte är från Stockholm 7-8 december 2015.

Läs mer om kursen och nätverket ”Professionella i samverkan för hemmasittare”.

PrestationsprinsenDet finns platser kvar
nu på tisdag 3/11 i Stockholm:
Barn och unga som tänker, känner och gör ”annorlunda”

För föräldrar: Vi utgår från konkreta situationer: skolstart efter lov, skolavslutningar, semestrar, släktmiddagar, dataspel, sovtider m.m. Tips och verktyg för att klara dessa lite bättre.
Anmälan och info

Aggie

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *