Inte en genusfråga! Elever med NPF och liknande problem far illa i skolan, både pojkar och flickor!

Jag blir förvånad över medias rapportering kring Barnombudsmannens rapport Respekt.

Capture

Mycket intressant och viktigt om hur dessa barn far illa i skolan. Det konstateras att elever inte får det stöd de har rätt till, hur skolor enligt Skolinspektionen inte upprättar åtgärdsprogram som de borde. Hur skolor hänvisar till administration och ökade kostnader för att slippa ta emot elever med t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla intervjuade elever verkar ha fått gå i åratal med sina skolproblem och deras föräldrar har fått kämpa hårt. Den enda könsskillnad som tas upp är att flickor förmodligen är underdiagnosticerade eftersom de i lägre grad får diagnoser.

Ändå blåser flera stora viktiga aktörer som SVT, Sverigens Radio med flera upp att flickor missgynnas… När det vikiga är att vi inte har en inkluderande och tillgänglig skola för alla elever! Jag häpnar, några exempel:

SVT skriver – BO: flickor med ADHD misssgynnas – Barnombudsmannen kräver att lärare måste få ökad kunskap om ADHD och autism. I en ny rapport är BO kritisk till hur flickor med diagnoser missgynnas framför pojkar i samma situation.

Sveriges Radio tar också upp de underdiagnosticerade flickorna som en huvudnyhet i rapporten och följdaktligen intervjuar de Fredrik Malmberg kring detta.

P1 morgon börjar också med sitt genusperspektiv och blåser upp delen om underdiagnosticerade flickor. Men! Sen har de en intervju med biträdande Elinor Kennerö Tonner på Källbrinksskolan i Huddinge, som har en helt fantastisk syn på elever som tänker, känner och gör annorlunda t.ex med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som talar om helheten och hur man faktiskt kan arbeta bra i en helt vanlig kommunal grundskola. Och vill du höra mer av Elinor och om Källbrinksskolan så kom på Hemmasittardagen.

Aftonbladet tar också upp flickornas underdiagnosticering som en huvudnyhet och huvudslutsats från rapporten. Misstro mot flickor med diagnos är rubriken. Något som jag inte ens kan hitta i rapporten. Att skolan inte skulle tro på flickors diagnos.

Göteborgsposten sätter rubriken Misstro mot flickor med diagnos och Svenska Dagbladet skriver ”Jag fick vänta sju år på diagnos”, Flickor med diagnoser blir inte trodda. Det visar BO:s årsrapport som pekar på allvarliga brister i stödet till funktionshindrade barn.

Nej SVT, Sverige Radio, Aftonbladet, Göteborgs Posten med flera! BO är kritisk till att flickor förmodligen underdiagnosticeras, det kan ses som att missgynnas i och för sig, men det är alla elever oavsett kön som missgynnas genom att inte få sin rätt till utbildning. Det är den stora och viktigaste slutsatsen kring skolan i rapporten! Det inte så att pojkar får bra och korrekt stöd.

Dagens Nyheter tar en mer neutral hållning och summerar rapporten utan att fastna i något genusperspektiv. De tar fokus på att inte ens statens specialskolor för syn- och hörselskadade ger funktionsnedsatta korrekt stöd.

Ibland är det viktigt att lyfta fram flickor eller pojkars perspektiv, men ibland kan det snedvrida en viktig debatt. Så låt oss dra rätt slutsatser från denna viktiga rapport. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

PrestationsprinsenFör att bidra till en bättre skola för alla barn

Tillgänglig skola
Linköping 20 april.

Vi talar om stress och hur man får energin att räcka hela skoldagen.
Vi tar upp fungerande bemötande vi så kallat problembeteende
och till sist talar vi om närvaroarbete och hur vi bättre kan möta
elever med problematisk skolfrånvaro. Mer info och anmälan.

Välkomna!

 

Aggie

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *