Vi behöver fakta och gemensamma begrepp i debatten om “hemmasittare”

Eftersom skolfrånvaro länge varit en icke-fråga i debatten är det inte konstigt om vi talar förbi varandra nu när debatten är igång. Just nu har politiker om många andra fått upp ögonen för de så kallade hemmasittarna, inkluderingsproblematiken och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Situationen är mer komplex än så.

Frånvaron blir problematisk

Läs mer

Ordval spelar roll, inställning också. Reagera på skolfrånvaro!

Alla barn har rätt till utbildning, skollagen, barnkonventionen, Agenda 2030 med flera lyfter detta tydligt och utan undantag!
Vad vi väljer för ord. Vad vi väljer att uppmärksamma. Det sänder viktiga signaler.
När vi talar om frånvaro från skolan så gäller det att vi alla, barn och ungdomar, föräldrar och

Läs mer
Även hemmasittare längtar till lov

Även hemmasittare längtar till lov

Många förstår inte vilken press det är att vara hemma från skolan. De kallas hemmasittare eller elever med omfattande eller problematisk skolfrånvaro. Lov kan vara befriande, då är man som alla andra,

Läs mer