Kommunerna nedskärningar sätter resursskolorna i kris. Och deras elever!

Kommunerna nedskärningar sätter resursskolorna i kris. Och deras elever. Det går en besparingsvåg genom Sverige. Många kommuner och skolan får dra sitt strå till stacken. En måste göra besparingar över alla förvaltningar för att pengarna är slut. En annan för att skatten ska hållas nere. Det här är en film om Helleborusskolan i Österåker. Men många resursskolor har under hösten 2019 varit eller är i precis samma situation. Det här är en film gjord av Petra Johansson och finns på hennes Facebooksida. Den är knappt 6 minuter lång.

https://www.facebook.com/petra.johansson.961/videos/2874952122544586/UzpfSTEyNDcyOTEzMDkzMjE0NDozMjk3NDMxNTIwMzI4NTQw/

Filmen handlar om hur kommunen sparar på skolan genom att skära ner på extrapengar sk tilläggsbelopp till elever som behöver extraordinärt särskilt stöd. Det finns skolor som specialiserat sig på dessa elever, resursskolor. Den här filmen handlar om Helleborusskolan.

Kommunerna nedskärningar sätter resursskolorna i kris

Skolan har fått drastiskt sänkta belopp för sina elever. Långt, långt under tidigare år. Och detta utan någon dialog eller förvarning från kommunens sida, trots att rektorn för skolan sökt kontakt många många gånger under ansökningsperioden! Och när skolan påtalar detta så kan man inte säga att det är slumpen, att en ny handläggare har gjort andra bedömningar och därför tagit bort tilläggsbeloppet helt eller halverat för en större del av eleverna. Underligt att alla hamna på samma nivåer… det kan inte kommunen i fråga förklara med annat än slumpen. Samtidigt över hela Sverige – kommunerna nedskärningar sätter resursskolor i kris.  Helleborusskolan går nu back varje månad och kommer att behöva stänga om inte kommunen i fråga tar sitt förnuft till fånga senast kommande vecka.

Ett vinnande koncept: ärlighet och öppenhet

Man kan som kommun tycka att det är för dyrt, man kan tycka att skolan borde klara sig på lägre budget, man kan också bestämma sig för att helt enkelt satsa mindre pengar på resursskolor och barn i behov av extraordinärt särskilt stöd. Oavsett i vilken bransch man verkar så gör man det i dialog med sin motpart om man är en aning proffsig. Man drar inte undan de ekonomiska förutsättningarna, kallar de drastiska nedskärningarna för slumpen och sitter och tittar på när ens motpart, ett litet familjeföretag, blöder pengar för kommunens skull, med framförallt för de drabbade barnen och ungdomarnas skull.

Flera kommuner har tänkt om

Fler kommuner var inne på denna kommuns väg under hösten, men flera har insett sitt oproffsiga beteende och har skjutit till pengar för att inte dessa skolor ska gå i konkurs eller avveckla och inte barnen hamna i kaos. De vill se över relationen och avtalen långsiktigt på ett professionellt och respektfullt sätt. Så stora förändringar kan komma, men då bör alla parter få möjlighet att förbereda sig på bästa sätt. Inte minst eleverna och deras familjer. Att tro att det blir bra för de här barnen utan sin resursskola, det är bara möjligt för en försvinnande liten del av dem. I alla fall så länge svenska skolan ser ut och fungerar som den gör, så behöver onödigt många barn en resursskola. Så vi måste inse att kommunerna nedskärningar sätter resursskolorna i kris. Och barn. Och familjer.

Så börja i rätt ända kära politiker över hela Sverige, för våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *