Nationell statistik kan öka närvaron i skolan

Nationell statistik kan öka närvaron i skolan. Skolnärvaro får högre prioritet om staten visar intresse för frågan. Det kan hjälpa skolor och kommuner att hitta rätt insatser och ta större ansvar för att elever inte hamnar i problematisk skolfrånvaro. Därför måste regeringen, med utbildningsministern i spetsen, ta ansvar för att nationell statistik över skolfrånvaro införs.

Vi argumenterar för nationell statistik över skolfrånvaro på SvD Debatt idag tillsammans med Malin Gren Landell flera.

Skolverket har fått i uppdrag att under 2021 utreda möjligheterna för att nationellt samla uppgifter om elevers skolnärvaro på regelbunden basis. Rädsla för ökad administration och att statistik inte bidrar till minskad frånvaro, har varit argumenten. Men vi anser att argumenten inte håller. Detta är i korthet vad vi lyfte i debattartikeln.

Argument för nationell statistik över skolfrånvaro

Närvarostatistik kan samlas digitalt på alla nivåer

Närvarorapportering är ingen ny arbetsuppgift och inte ytterligare administration för lärare. Elevers närvaro registreras i digitala system. Staten kan ställa krav på systemen så det går att samla in data digitalt på nationell nivå.

Nationell statistik kan öka närvaron i skolan

Det man talar om och mäter får uppmärksamhet på regional och lokal nivå, som till exempel behörighet till gymnasiet. Om staten visar intresse för skolnärvaro kan det få en högre prioritet och hjälpa skolor att ta större ansvar för att elever inte hamnar i långvarig frånvaro.

Närvarostatistik är en viktig del i att lösa svenska skolans problem

Tillförlitlig statistik på nationell nivå ger kunskap om mönster i frånvaron som kan användas för forskning och att rent praktiskt främja närvaro och bryta frånvaro.


Närvarodata underlättar uppföljning av insatser

Om närvaron mäts på samma sätt på alla skolor kan man jämföra insatsers vilket ger vägledning i vilka som har hög sannolikhet att hjälpa eleven tillbaka i skolgång. I nuläget definierar och mäter skolor och huvudmän på olika sätt och har egna gränser för vid vilken omfattning av frånvaro som man agerar.


Nationell statistik kan öka närvaron i skolan

Skolnärvaro är en fråga om både demokrati och mänskliga rättigheter. Och det är också en barnrättsfråga. Sverige har stora problem med resultaten i skolan, så det är både orimligt och mycket oroväckande att vi inte vet omfattningen av skolfrånvaron.

Nationell statistik kan öka närvaron i skolan. Så det är dags att de som har ansvar också tar ansvar: riksdag, regering, kommunala och fristående huvudmän!

Stort tack till alla våra medförfattare! Vi som undertecknat artikeln:

 • Aggie Öhman, Prestationsprinsen, författare till Skolans tomma stolar
 • Malin Gren Landell, regeringens tidigare utredare på skolfrånvaro
 • Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige
 • Barbro Ronsten, förbundsordförande Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, ordförande i ESF projektet SECiSo 2.0
 • Johan Abrahamsson, utbildningsdirektör, Södertälje kommun
  Jenny Stanser, verksamhetschef grundskolan, Södertälje kommun
 • Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef BUF, Nynäshamn kommun
 • Ulf Carlsson, grundskolechef, Hudiksvall kommun
 • Anne Jeanson, avdelningschef centralt skolstöd Örebro kommun
  Berit Olsson. enhetschef Centralt skolstöd Örebro kommun
 • Christian Kokvik, skolchef, Nora kommun

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *